Swiss Re: Ziskovost neživotních pojišťoven se musí zlepšit


			Swiss Re: Ziskovost neživotních pojišťoven se musí zlepšit

Začátkem září 2018 se v Monte Carlu konalo již 62. setkání označované jako „rendez-vous“ zajišťoven s jejich klienty (tedy pojišťovnami), investory a poskytovali služeb. Zajišťovna Swiss Re využila tuto příležitost a prezentovala svoji již 425. Sigma studii. Níže naleznete základní závěry vyplývající ze zmíněné nejnovější globální studie týkající se ekonomiky neživotních pojišťoven.[1]

Základní závěry

  • Neživotní upisovací marže se musí ve většině západních trhů a v Japonsku zlepšit v rozmezí od 5 do 9 procentních bodů za účelem docilování udržitelných zisků;
  • Je nepravděpodobné, že by podpůrný makroekonomický vývoj mohl sám uzavřít mezeru v ziskovosti;
  • Zvýšení sazeb pojistného je nezbytné pro návrat ziskovosti na udržitelné úrovně;
  • Akcie pojišťoven přinášejí v dlouhodobém horizontu ziskovost srovnatelnou s jinými sektory a nabízejí diversifikační výhody;
  • Investice do technologií povedou v delším období k vyšší efektivnosti.

Ve zmíněné studii Sigma se na základě analýz konstatuje, že hlavní pojistné trhy neživotního pojištění jsou ve fázi docilování jen podprůměrné ziskovosti. Pokud je o úroveň zisku, existuje jasná mezera, kterou je nezbytné vyplnit. Analýzy jednoznačně ukazují, že pojistitelé provozující pojišťovací činnost v neživotním pojištění na hlavních vyspělých pojistných trzích a v Japonsku musejí zlepšit upisovací marže (zisk z upisování jako procento z celkového pojistného) v rozmezí mezi 5 a 9 procentními body, pokud chtějí v budoucnu docílit vytouženou hodnotu ukazatele ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) ve výši 10 %. 


Mohlo by vás zajímat: ESET analyzoval škodlivý kód útočící na evropské vládní instituce


Budoucí makroekonomický vývoj by mohl podpořit ziskovost díky předpokládaným vyšším úrokovým sazbám a vyšším investičním výnosům, ale to nebude stačit na uzavření výše uvedené mezery. Na druhé straně je totiž třeba počítat s tím, že těsné pracovní trhy budou tlačit nahoru mzdy a následně inflaci. Aby bylo dosaženo udržitelné zlepšení ziskovosti, tak sazby pojistného se musejí zvýšit více než pojistná plnění, resp. nad očekávané škodní trendy. 

Globální sektor neživotního pojištění se nachází ve slabé fázi cyklu ziskovosti z důvodu měkkých podmínek upisování, nízkých investičních výnosů a vysoké úrovně kapitálových fondů. Globální (tedy za celý svět) ukazatel ROE sektoru neživotního pojištění poklesl v roce 2017 na 6 %, přičemž v roce 2016 činil 7 % a v období 2013-2015 v průměru kolem 9 %. 


Mohlo by vás zajímat: Následky dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu


Podmínky upisování zůstávají globálně v roce 2018 měkké, obzvláště v podnikatelském pojištění, ale jeví se, že se již prochází bodem obratu. Velké hurikánové škody v roce 2017 vytvořily podmínky pro korekci pojistného. Sazby pojistného v podnikatelských pojištěních začaly růst na konci roku 2017. Změny jsou ale skromné a teprve se ukáže, jak silné a udržitelné je toto „zpevňování“ trhu. Zvýšení sazeb u podnikatelských pojištění, jež nebyla dotčena katastrofickými škodami, je totiž nižší než se očekávalo. Studie Sigma proto dochází k závěru, že je třeba učinit více, aby se ziskovost dostala na potřebnou úroveň.

Letos jde o významné výročí, neboť tyto studie vycházejí již 50 let. Je vhodné Swiss Re za tuto aktivitu poděkovat, neboť příslušné odborné studie obohacují znalosti nejen pracovníků pojišťoven a zajišťoven, ale jsou přínosné i pro regulátory, orgány dohledu a akademiky. Současně je na místě popřát Swiss Re hodně zdaru při výběru příštích témat.


[1] Swiss Re Institute. Profitability in non-life  insurance: mind the gap. Sigma č. 4/2018. [online]. [citace 2018-09-10]. Dostupné z WWW: http://institute.swissre.com/research/library/profitability_non_life_insurance.html.

Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články