Swiss Re 2017: Čistý zisk 331 milionů USD


			Swiss Re 2017: Čistý zisk 331 milionů USD

Zajišťovna Swiss Re oznámila v únoru 2018 výsledky za loňský rok. Docílila slušný zisk, a to přes enormní škody z přírodních katastrof. Podívejme se na hlavní údaje a další související informace.

Hlavní výsledky 2017

  • čistý zisk skupiny činil 331 mil. USD přes mimořádně velké škody z přírodních katastrof. Rok 2017 byl pro pojišťovny/zajišťovny jeden z nejnákladnějších v historii,
  • plnění Swiss Re z titulu přírodních katastrof se odhadují na 4,7 mld. USD,
  • v neživotním zajištění dosáhla čistá ztráta Swiss Re výše 423 mil. USD,
  • v životním a zdravotním pojištění byl naopak zaznamenán čistý tisk ve výši 1,1 mld. USD; ukazatel ROE (rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) v těchto segmentech činil 15,3 %,
  • při obnovení zajistných smluv v lednu 2018 bylo dosaženo nárůstu objemu pojistného o 8 %; ceny (resp. sazby) vzrostly o 2 %,
  • představenstvo navrhuje vyšší dividendu, a to v hodnotě 5 CHF na akcii.

Slovo výkonného ředitele

Přírodní katastrofy v roce 2017 zatížily rozvahy mnohých pojišťoven a zajišťoven. Výkonný ředitel skupiny Swiss Re Christian Mumenthaler se k této problematice vyjádřil následovně: „Závažné přírodní katastrofy, které se udály v roce 2017, nejsou jen škodními událostmi, ale především lidskými tragédiemi. Jsme hluboce dotčeni způsobenými devastacemi. V takové situaci se prokazuje rozhodující role zajištění tím, že umožňuje lidem i podnikům obnovu. Jsem hrdý, že Swiss Re podpoří tuto obnovu dotčených subjektů odhadovaným plněním ve výši 4,7 mld. USD. Rok 2017 prokázal, jak naše strategie posiluje prvotřídní kapitálovou pozici a že realizované disciplinované upisování pokračuje v postupu správným směrem.“ 


Mohlo by vás zajímat: AXA 2017: Nejvíce rostlo soukromé zdravotní pojištění


Přírodní katastrofy

Roku 2017 dominovaly přírodní katastrofy. Po cyklonu Debbie způsobily ve třetím čtvrtletí hurikány Harvey, Irma a Maria a zemětřesení v Mexiku obrovské škody. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2017 nastaly ničivé požáry v Kalifornii a jejich výsledkem byla pro Swiss Re odhadovaná plnění ve výši 0,4 mld. USD. V důsledku celkových plnění z titulu přírodních katastrof ve výši 4,7 mld. USD poklesl čistý zisk Swiss Re na 331 mil. USD. V tom je zahrnut přínos ve výši 93 mil. USD, jež vyplynul z daňové reformy v USA. 

Jednání Swiss Re se Softbank

Dne 7. února 2018 Swiss Re potvrdila, že je zapojena do předběžných jednání s japonskou bankou Softbank Group Corp. Ta ji oslovila ohledně potenciálního partnerství a menšinové účasti. Je vhodné podotknout, že Swiss Re tak reagovala na spekulace ve sdělovacích prostředcích, že japonská banka získá až třetinovou účast.


Mohlo by vás zajímat: Na trhu je nová zajišťovna. Představujeme Langhorne Re


V tiskovém prohlášení Swiss Re se k tomu dále uvádí, že představenstvo Swiss Re důkladně posuzuje strategické a finanční důsledky takového partnerství, přičemž bere v úvahu to, co by bylo nejlepší pro celou společnost a její akcionáře. Kapitálová pozice Swiss Re zůstává velmi silná a neuvažuje se o vydání nového kapitálu. Klíčová je v tiskovém prohlášení ta věta, že není jisté, že bude dohodnuta jakákoli transakce a jisté nejsou ani podmínky, harmonogram, nebo forma jakékoli transakce.

Ekonomické konsolidované výsledky skupiny

Z níže uvedené tabulky je možné porovnat výsledky Swiss Re docílené v roce 2016 a 2017.

Hrubé předepsané pojistné (mil. USD)

34 775

35 622

Čistý zisk (mil. USD)

331

3 558

ROE - Rentabilita vlastního kapitálu

(%; roční báze)

1,0

10,6

Výnos na akcii (USD)

1,03

10,72

ROI - Návratnost investic (%; roční báze)

3,9

3,4

Celkový vlastní kapitál (mil. USD)

33 374

34 532

Pojistné pokleslo v roce 2017 sice jen o cca 2,4 %, ale u jiných ukazatelů, kromě návratnosti investic, se výrazně projevil vliv plnění z titulu přírodních katastrof.  Swiss Re však zmíněné dopady zvládla a výstupy z procesu obnovování smluv na rok 2018 jsou jasným příslibem pro budoucí rozvoj této společnosti.

Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články