Jak vidí rok 2018 společnost MARSH?


			Jak vidí rok 2018 společnost MARSH?

Významný pojišťovací makléř MARSH nedávno zveřejnil svoji zprávu o pojistném trhu 2018 určenou pro Německo. Za největší výzvy pro pojišťovnictví pokládá přírodní katastrofy, kybernetická rizika a Brexit. K nim je nutno ještě přidat problematiku osobních údajů, neboť podniky budou letos muset v souladu s evropským právem přijmout přísnější bezpečnostní opatření k jejich ochraně.

MARSH předně konstatuje, že přírodní katastrofy a velké škody, které nastaly v roce 2017, zvýšily tlak na průmyslové pojistitele provozující příslušná škodová pojištění. Nicméně v důsledku silné konkurence nedošlo pro rok 2018 v podstatě k žádnému nárůstu pojistného. Skutečností ovšem je, že tito průmysloví pojistitelé v Německu jsou většinou hluboce v červených číslech. MARSH podtrhuje, že vývoj v příštích měsících ukáže, jakou další cestu tito pojistitelé zvolí.

V pojištění odpovědnosti jsou nadále k dispozici dostatečné kapacity. Z toho podle společnosti MARSH mají prospěch pojistníci, protože existuje „měkký“ trh pojištění odpovědnosti a dochází ke zvýšení limitů plnění bez zvýšení pojistného nebo k nákupu dodatečných kapacit za nákladově příznivých podmínek. To prý ale platí jen podmíněně pro pojištění odpovědnosti za výrobek a pro pojištění pro případ stažení osobních vozidel z trhu.


Mohlo by vás zajímat: Čeho se obávají rakouští turisté?


Pojistitelé prý totiž dávají velice pozor především na rizika stažení výrobku z trhu, na scénáře ručení v oblasti elektromobility, na digitální propojení v oblasti průmyslu 4.0, odpovědnost v sektoru IT a na drony. Pokud jde například o drony, německý úřad pro bezpečnost leteckého provozu vychází z toho, že počet dronů, kterých je nyní v Německu asi 500 000, by se měl do roku 2020 ztrojnásobit. Tím stoupne riziko věcných škod i škod na zdraví v důsledku úrazů nebo zásahů do soukromí. Navíc se tento prudký nárůst počtu dronů pochopitelně dotkne rovněž bezpečnosti leteckého provozu. 

Pokud jde o pojištění kybernetických rizik, experti společnosti MARSH předpokládají, že v roce 2018 je možno v Německu očekávat některé individuální škody ve výši více než 100 mil. EUR. Hlavním cílem profesionálních útočníků bude krádež dat. MARSH z toho vyvozuje, že z tohoto důvodu získají na významu podnikatelské modely s vysokou ochranou dat, které budou více využívat rozšiřující se systémy s umělou inteligencí, stejně jako mnohé digitální inovace. 


Mohlo by vás zajímat: Vyhněte se zklamání. Dejte si pozor na podpojištění!


Pro úvěrové pojistitele budou stát v tomto roce v popředí politická rizika. Německého hospodářství se může podle společnosti MARSH negativně dotknout na některých trzích rostoucí protekcionismus, tedy obchodní restrikce a sankce. Když se k tomu přidá předpokládaná zvýšená četnost insolvencí, mohly by se škody v oblasti úvěrového pojištění v roce 2018 zvýšit. 

V souvislosti s Brexitem se budou pojistitelé muset vyrovnat s celou řadou problémů. Mezi ně patří například přemístění zaměstnanců a neustávající tržní volatilita na základě vleklé politické a regulatorní nejistoty. MARSH si uvědomuje, že vzhledem k rozsahu problémů souvisejících s Brexitem nelze zůstat v klidu. Proto diskutuje dané aspekty s trhem a klienty, aby byl připraven na všechny možné scénáře.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články