Takáful: Seznamte se s islámským pojištěním


			Takáful: Seznamte se s islámským pojištěním

Muslimové tvoří asi čtvrtinu světového obyvatelstva a jejich podíl na světové populaci má růstovou tendenci. Obdobně se tak zvyšuje i poptávka po pojištění. V islámu jsou zakázány zprostředkovatelské provize a přijímání úroků. Nabízí se tak otázka, jak lze při provozování takového pojištění vydělat peníze. 

Ukazuje se, že někteří němečtí poskytovatelé služeb se umí na trhu Takáful pohybovat a vydělat. Za příklad je dávána KT Bank, což je první muslimská finanční instituce v Německu. Také němečtí pojistitelé prý hledají možnosti, jak uspět u tuzemských muslimů. Německý zástupce ve sdružení islámských organizací v Evropě se vyjádřil, že brzy vzniknou i muslimské organizace pro strukturní prodej.  

Z globálního pohledu je zřejmé, že islám roste celosvětově rychleji než jiná velká náboženství. Je to dáno zejména tím, že muslimské ženy mají v průměru 3,1 dětí, zatímco ženy z jiných náboženství jen 2,3. Křesťanů je nyní asi 2,3 mld., což představuje 31,2 % na světovém obyvatelstvu. U muslimů činí tento podíl 24,1 % (1,8 mld. osob).  Je tudíž jasné, že globálně operující pojistitelé se musejí nevyhnutelně zabývat mechanizmy přenosu rizika, jež jsou v souladu s islámem, tedy pojistnými produkty Takáful.[1]

Všem třem monoteistickým náboženstvím (židovskému, křesťanskému a islámskému) byl v určité době společný zákaz braní úroků. To v islámu patří trvale mezi šest smrtelných hříchů.  Zákaz přebírání rizika pojistitelem naráží podle platné interpretace na dva islámské zákazy, a to zákaz provozování lichvy (riba) a zákaz nadměrně riskantních operací, resp. obchodů s  budoucím nejistým výsledkem (gharar).


Mohlo by vás zajímat: Zajímavý konflikt zájmů na německé pojistném trhu


V islámu však není úplně zakázán přenos rizika, nýbrž jen takový, kde se příliš projevuje kapitalistická role pojistitele. Organizace vybudované na bázi vzájemnosti mohou podle islámského práva svoji činnost provozovat. V podstatě členové takových organizací platí příspěvky do společné kasy. Z převzetí rizika neplyne žádný zisk (týká se to i zprostředkovatelských provizí). Škody se rozdělují podle jasných pravidel a platí se ze společného majetku.    

Je však nutné zdůraznit, že podnikatelské modely Takáful nejsou jednotné a v jednotlivých regionech světa mají různé varianty. Důvodem jsou jak odlišné předislámské tradice v některých zemích, které se se obrátily k islámu teprve v posledních 500 letech, tak chybějící centrální řízení v islámu.

Zatím existuje ve světě více než 77 pojistitelů, kteří provozují činnost čistě na bázi Takáful. Například Allianz nedávno navýšila účast v saudském společném podniku Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company, který zahájil činnost v roce 2007. Vedle společností fungujících čistě na bázi Takáful existují rovněž tradiční pojistitelé, kteří nabízejí separátní pojistné produkty Takáful.  Jako příklad lze uvést v Malajsii od roku 2016 působící Zurich Insurance & Takaful. Ve státech Perského zálivu existuje 39 společností čistě Takáful a 168 tradičních upisovatelů pojistných produktů Takáful.


Mohlo by vás zajímat: Bude spojení Allianz a Apple a Cisco fungovat?


Podle údajů aktuárské společnosti Milliman zveřejněných v její globální zprávě 2017 o Takáful činilo celosvětové pojistné všech Takáful společností v neživotním pojištění 12,3 mld. USD a v životním pojištění 2,6 mld. USD. To odpovídá 83 % a 17 % na celkovém celosvětovém pojistném Takáful. Tempo růstu dosáhlo v roce 2015 cca 14 %. Z jednotlivých zemí je na špici Saudská Arábie s 9,7 mld. USD. Státy Perského zálivu včetně Saudské Arábie, jež jsou členy příslušné rady pro spolupráci, vyprodukovaly celkem 11,5 mld. USD. Na jihovýchodní Asii připadá 2,2 mld. USD a na Afriku asi 0,7 mld. USD. 

Německá stopa

S ohledem na růstový potenciál a téměř pět milionů muslimů, jež žijí v Německu, je překvapující, že v Německu se ještě nenabízejí žádné pojistné produkty Takáful. Němečtí pojistitelé a zajistitelé pravděpodobně chtějí získat nejdříve zkušenosti v arabském světě, nebo si chtějí počkat na výsledky první islámské banky v Německu a v eurozóně – KT Bank.

Je ovšem zajímavé, že před dvěma lety získala povolení k podnikatelské činnosti v Německu dceřiná společnost tureckého mateřského koncernu Kuveyt Türk Katılım Bankası, jež si vydělává peníze prostřednictvím tzv. podílového konta.  Klienti přes toto konto investují do věcných hodnot a podniků a nikoli do finančních produktů. Všechny vklady tečou do poolu, z něhož tato banka provádí jednotlivé investice. Banka sdílí riziko i zisky se svými klienty.

Takový model obchodního chování není západním pojistitelům cizí. Vzájemné pojišťovací spolky (vzájemné pojišťovny) například ve Francii mají na tamním pojistném trhu téměř vedoucí pozici a němečtí životní pojistitelé jsou silně omezeni, pokud jde o možnosti dosahovat zisku. Na základě konzervativní kalkulační báze vynuceně plyne 90 % vytvořeného zisku zpět pojistníkům. Faktem je, že v západní Evropě jsou atakovány i příliš vysoké odměny pojišťovacích zprostředkovatelů. Tím se prý ekonomický režim kapitalistických pojistitelů přibližuje společnostem fungujícím na bázi Takáful.

 

[1] Takáful je islámské pojištění, které je založeno na konceptu vzájemné solidarity. Typický Takáful podnik je hybridem vzájemné a komerční formy společnosti. Jeho veškerá činnost musí být plně konformní s islámským právem. Takáful lze přeložit jako „všestranně se podporovat“.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články