ABI a Brexit: Jak budou vypadat obchodní dohody?


			ABI a Brexit: Jak budou vypadat obchodní dohody?

Asociace britských pojistitelů (ABI) informovala v únoru o svých návrzích na znění budoucích obchodních dohod, které bude Spojené království (UK) uzavírat po vystoupení z EU s třetími zeměmi, tedy nečlenskými státy EU. Cílem návrhů je otevřít prostor pro pojistitele se sídlem v UK, aby mohli rozšířit svoji činnost v příslušných zemích. 

Z toho je zřejmé, že ABI počítá s Brexitem jako faktem. V této souvislosti je nutné zmínit, že 15. prosince 2017 přijala Evropská rada rozhodnutí, že jednání s UK mohou postoupit do další fáze. Pro druhou fázi jednání, která budou věnována přechodným ujednáním a celkovému pojetí rámce budoucích vztahů, nadále platí v plném rozsahu pokyny Evropské rady ze dne 29. dubna 2017, jež nesmí být překročeny.

Evropská rada vzala rovněž na vědomí návrh na přechodné období v délce přibližně dvou let, který předložilo UK, a souhlasila s jednáním o přechodném období vztahujícím se na celé acquis EU s tím, že UK jakožto třetí země nebude již působit v orgánech EU, ani jmenovat či volit jejich členy a ani se účastnit rozhodování institucí a jiných subjektů Unie.


Mohlo by vás zajímat: Video: SUV, nebo náklaďák? Výsledek překvapí


Jelikož se UK bude během procesu přechodu nadále účastnit celní unie a jednotného trhu (se všemi čtyřmi svobodami), bude se muset i nadále řídit obchodní politikou EU, uplatňovat celní sazebník EU a vybírat clo EU a zajistit, že na hranicích budou prováděny veškeré kontroly EU ve vztahu k jiným třetím zemím. O obrysech budoucích vztahů se povedou jednání, nicméně Evropská rada vzala na vědomí, že UK se nechce po skončení přechodného období již dále účastnit celní unie a jednotného trhu.

Se znalostí podstaty rozhodnutí Evropské rady je aktuální aktivní postoj ABI určitě srozumitelnější. V tiskové zprávě ABI se uvádí, že dokument, který vypracovala, bude nabídnut ministerstvu financí a ministerstvu mezinárodního obchodu s tím, že by mohl být vložen přímo do budoucích obchodních dohod, resp. dohod o finančních službách, které budou vyjednávány s příslušnými zeměmi.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA: V jaké zdravotní kondici se cítí Rakušané


Nejvyšší prioritou pro pojistitele se sídlem v UK jsou pojistné trhy Číny a Indie, což jsou země, s nimiž nemá EU v současné době uzavřenu obchodní dohodu. Jiné obchodní dohody, jež sjednala EU, musejí být po Brexitu, resp. po přechodném období, nahrazeny příslušným ujednáním UK s danými zeměmi. 

ABI navrhuje začlenit do nových obchodních dohod:

  • uvolnění pravidel ohledně zahraničního vlastnictví tak, aby britské firmy mohly dosáhnout minimálně 51 % podílu v domácích společnostech, a mít tak kontrolní podíl;
  • právní úpravu přenosu údajů, která zajistí, že firmy budou moci převést údaje přes hranice způsobem, který jim umožní řádně ocenit riziko a sjednat pojištění;
  • penzijní a spořicí produkty, aby britské firmy mohly konkurovat v oblasti dlouhodobých spořicích produktů ve větším počtu zemí.

ABI vychází z toho, že britský pojistný trh včetně dlouhodobých úspor je čtvrtý největší na světě a je připraven být v první linii při zajišťování britské prosperity po Brexitu. Cílem návrhů je rovněž udržet pozici Londýna jako mezinárodního pojišťovacího centra.

V závěru tiskové zprávy je podtržena ta skutečnost, že mnoho členů ABI má dlouholeté zahraniční zkušenosti, které lze využít při tvorbě návrhů ustanovení budoucích obchodních dohod. ABI nabízí vládě tyto unikátní znalosti k budoucímu využití.  

Zdroj: ABI; Evropská rada

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články