Swiss Re: Nárůst pojistného o 8 % v 1. pololetí 2018


			Swiss Re: Nárůst pojistného o 8 % v 1. pololetí 2018

Zajišťovna Swiss Re v 1. pololetí 2018 docílila solidní zisk, zlepšení v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) a poměrně slušný nárůst hrubého předepsaného pojistného.

Hlavní výsledky v 1. pololetí 2018

  • čistý zisk skupiny činil 1 mld. USD a hrubé předepsané pojistné vzrostlo o 8 % na 19,6 mld. USD;
  • výsledky negativně ovlivnila nová americká účetní pravidla (US GAAP); bez změn v účetnictví by čistý zisk skupiny činil 1,2 mld. USD a byl v zásadě na úrovni výsledku za 1. pololetí 2017;
  • čistý zisk v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) vzrostl o 38 % na 752 mil. USD; kombinovaná kvóta[1] činila 92,9 % a ukazatel ROE (rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se dostal na 14,5 %;
  • čistý zisk v životním zajištění a soukromém zdravotním zajištění byl vykázán ve výši 398 mil. USD; hrubé předepsané pojistné se zvýšilo o 15,2 % na 7,4 mld. USD a ukazatel ROE činil 11,5 %;
  • návratnost investic (Return on Investment – ROI) byla vykázána ve výši 2,6 %, přičemž byla negativně ovlivněna změnou US GAAP. Bez této změny by dosáhla 3 %;
  • z obnovení zajišťovacích smluv, včetně červencového obnovení, rezultuje nárůst pojistného v meziročním srovnání o 9 % a zlepšení cenové kvality o 2 %.

Bližší hodnocení některých výsledků

Swiss Re doplnila prezentaci hlavních výsledků docílených v 1. pololetí 2018 bližším hodnocením. Čistý zisk skupiny, který v 1. pololetí 2018 dosáhl zmíněné 1 mld. USD, byl pozitivně ovlivněn umírněným škodním průběhem u velkých škod a zlepšenou ziskovostí při upisování. Ukazatel ROE celé skupiny byl vykázán v 1. pololetí 2018 ve výši 6,3 % a bez vlivu nových US GAAP by jeho výše dosáhla podle odhadu Swiss Re 7,7 %.

Hrubé předepsané pojistné skupiny vzrostlo o 8 % na na 19,6 mld. USD, a to hlavně z důvodu zvýšení pojistného skupiny v rámci životního a zdravotního segmentu. Swiss Re posílila v 1. pololetí 2018 svoji silnou kapitálovou pozici a je prý připravena reagovat na tržní příležitosti s tím, že bude pokračovat v naplňování svých priorit v oblasti řízení kapitálu.

Výkonný ředitel skupiny  Christian Mumenthaler se k výsledkům za 1. pololetí 2018 vyjádřil takto: „Je pozitivní vidět, že tržní prostředí se postupně zotavuje. Zlepšili jsme naši ziskovost a výsledky při upisování, zvláště v oblasti neživotního segmentu a naše solidní výsledky potvrzují hodnotu našeho diverzifikovaného podnikání. Jsem také potěšen, že jsme schopni růst i jako skupina.“


[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; příklad - procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Zdroj: Swiss Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články