Swiss Re Institute: Vývoj světového pojišťovnictví v roce 2017


			Swiss Re Institute: Vývoj světového pojišťovnictví v roce 2017
26.7.2018 Spektrum, Pojistný trh

Swiss Re Institute zveřejnil ve třetím vydání edice Sigma tradiční analýzu vývoje světového pojišťovnictví. Tentokrát za rok 2017. V tomto dokumentu je provedeno hodnocení vývoje globální ekonomiky a finančních trhů i globálního pojistného trhu se zvláštním důrazem na vyspělé a nově se rozvíjející pojistné trhy.

Swiss Re Institute dospěl při hodnocení vývoje světového pojišťovnictví k zajímavým závěrům. Výkon globální (světové) ekonomiky se v roce 2017 výrazně zlepšil. Hrubý domácí produkt (HDP) reálně vzrostl o 3,3 % ve srovnání s 2,6 % v roce 2016. Tempo růstu HDP se ve vyspělých zemích zvýšilo z 1,7 % v roce 2016 na 2,3 % v roce 2017.

Pokud jde o nově se rozvíjející trhy (emerging markets), tak rovněž u nich byl zaznamenán nárůst tempa růstu ze 4 % v roce 2016 na 4,8 % v roce 2017. Z tohoto pohledu bylo v roce 2017 vnější prostředí pro globální pojišťovnictví příznivější než v předchozím roce, nicméně ve vyspělých ekonomikách se projevil mírný růst inflace a úrokové sazby zůstávaly na historických minimech.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Stávající zaměstnance pojišťoven jejich práce baví


Swiss Re Institute také informuje, že dynamika růstu světového pojistného trhu zpomalila. V roce 2017 se přímé globální pojistné zvýšilo reálně jen o 1,5 % ve srovnání s 2,2 % v roce 2016. Zpomalení růstu platí jak pro životní, tak pro neživotní pojištění. Základní přehled o vývoji globálního pojistného trhu poskytuje níže uvedená tabulka:

Reálný růst globálního pojistného v roce 2017 v %

 

Životní

Neživotní

Celkem

 

 2017     2007-16

 2017       2007-16

 2017       2007-16

Vyspělé trhy

-2,7         -0,2

1,9           0,9

-0,6           0,3

Nově se rozvíjející trhy

14,0          8,3

6,1           8,4

10,0           8,4

Svět

 0,5            0,9

2,8            2,1

1,5             1,4

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že hlavní příčinou zpomalení tempa růstu globálního pojistného trhu v roce 2017 byl pokles pojistného v segmentu životního pojištění na vyspělých pojistných trzích. Rozdíl v dynamice růstu pojistného na vyspělých a nově se rozvíjejících trzích je významnější v životním pojištění než v neživotním pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Jací jsou Češi řidiči?


Globální růst bude v dalších letech tažen nově se rozvíjejícími trhy. Předpokládá se obzvláště silný růst v Číně. Swiss Re Institute počítá s tím, že vývoj na globálním trhu životního pojištění se v příštích letech zlepší a že na vyspělých trzích dojde k mírnému růstu pojistného. V neživotním pojištění by se v příštích letech mělo tempo růstu zvýšit s tím, že k němu budou přispívat hlavně vyspělé pojistného trhy, zejména trh USA.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články