Zasáhne průlomové rozhodnutí Soudního dvora EU dohledové orgány?


			Zasáhne průlomové rozhodnutí Soudního dvora EU dohledové orgány?
12.7.2018 Spektrum, Zahraničí

19. června 2018 se Soudní dvůr EU zabýval rozsahem povinnosti zachovat služební tajemství, kterou mají vnitrostátní orgány finančního dohledu, a vydal ve věci příslušný rozsudek. 

Jeho podstatou je, že některé informace, kterými disponuje dohled a jež mají charakter služebního (obchodního) tajemství, ale pocházejí z doby před pěti a více lety, pozbyly své tajné povahy. Tento rozsudek má značný význam, neboť jej lze aplikovat na finanční dohled vcelku, včetně pojišťovnictví.

Pozadí této kauzy je spojeno s jedním z největších podvodů v Německu po druhé světové válce. Případ frankfurtské banky cenných papírů „Phoenix Kapitaldienst“ zaměstnává justici již více než 13 let. Pomocí nabalování sněhové koule v pyramidovém systému poškodila tato „banka“ 30 000 investorů a způsobila stamilionovou škodu. V březnu 2005 následovalo odebrání povolení k provozování činnosti a insolvenční řízení.


Mohlo by vás zajímat: Rockefellerova sbírka vynesla astronomických 18 miliard korun


Jeden z poškozených investorů (fyzická osoba) požadoval od německého orgánu dohledu (BaFin, Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami) informace o společnosti v úpadku, tedy o „Phoenix Kapitaldienst“. Jelikož je neobdržel, podával žaloby a dostal se až k Soudnímu dvoru EU. Jeho hlavní závěr je pak obsažen v bodě 57 zmíněného rozsudku.

Podle Soudního dvora EU musí být čl. 54 odst. 1 směrnice 2004/39 vykládán v tom smyslu, že informace, které mají v držení příslušné orgány a které mohly být obchodním tajemstvím, avšak pocházejí z doby před pěti a více lety, jsou v důsledku uplynutí času v zásadě považovány za historické a z tohoto důvodu pozbyly své tajné povahy, ledaže výjimečně účastník, který tuto povahu uplatňuje, prokáže, že navzdory svému stáří tyto informace stále představují zásadní znaky jeho obchodního postavení nebo postavení dotčených třetích osob.


Mohlo by vás zajímat: Španělsko: Zákon o zprostředkovatelích brzdí obchod přes banky


Takové úvahy podle Soudního dvora EU neplatí pro informace, které mají v držení tyto orgány a jejichž důvěrnost lze ospravedlnit z jiných důvodů, než je jejich význam pro obchodní postavení dotčených podniků.

Výše uvedený text naznačuje, že rozsudek není úplně jednoznačný, neboť záleží na druhu informací a na stanovisku účastníka řízení, který by měl informace poskytnout. Nicméně jde o průlom v tom smyslu, že ne všechny informace „vlastněné“ orgánem dohledu jsou tajného charakteru. Tzv. historické informace by měly být poskytnuty. Soudní dvůr EU vydal tímto direktivu, ale poslední slovo bude mít v tomto případě německý Spolkový správní soud, protože se jednalo o rozhodnutí Soudního dvora EU o předběžné otázce.

Více informací ZDE.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články