Konference EIOPA: Více moci evropskému orgánu dohledu


			Konference EIOPA: Více moci evropskému orgánu dohledu

22. listopadu 2017 se ve Frankfurtu nad Mohanem konala již sedmá výroční konference EIOPA. Podle informací médií byl letos o účast na této konferenci mimořádný zájem, neboť se mělo otevřeně jednat například o Brexitu, fenoménu insurtech či o jednotném evropském dohledu. Tyto otázky jsou pro další vývoj evropského pojišťovnictví opravdu klíčové, proto se podívejme na první ohlasy k průběhu konference.

Konferenci zahájil předseda EIOPA Gabriel Bernardino. V úvodu zmínil důležitost jednotného evropského dohledu pro pojistníky i pojišťovny a poukázal na pozitivní výsledky EIOPA, i když zdaleka prý není práce dokončena. Uvedl také, že EIOPA chce podněcovat a podporovat národní orgány dohledu, aby bylo zajištěno fungování jednotného a stabilního evropského pojistného trhu. K tomu mají sloužit mimo jiné zátěžové testy. Bernardino informoval, že nejnovější výsledky zátěžových testů budou zveřejněny v prosinci 2017.

Pokud jde o jednotný dohled, zdůraznil, že bude třeba ještě mnohé otázky vyladit. Musí být zlepšen přeshraniční dohled, což ale nemá vést k omezení pravomocí a povinností národních orgánů. Tyto orgány musejí provádět operativní dohled v členských státech EU, zatímco EIOPA musí zabezpečit vrchní dohled a ochranu všech evropských pojistníků. Podle Bernardina se jde správným směrem.


Mohlo by vás zajímat: Konference ČAP: Pojišťovny jako lídr, či follower změn?


Červenou nití konference byl ovšem Brexit. Rozhodnutí o přesunu bankovního dohledu z Londýna do Paříže Bernardino chápe jako určité varování v tom smyslu, že Brexit je třeba brát vážně. Pojišťovny by se měly připravovat na dobu po Brexitu. Prý slyšel již mnoho slov, ale neviděl žádné skutky. 

Po úvodním projevu následovala další vystoupení. Frank Grund, výkonný ředitel BaFin[1] pro dohled nad pojišťovnictvím a penzijními fondy, vyjádřil v zásadě souhlas s rozdělením úkolů mezi EIOPA a národními orgány dohledu, jak je nastínil předseda EIOPA. BaFin je totiž součástí EIOPA a z tohoto důvodu je součinnost nejen nezbytná, ale i žádoucí. Současně však varoval před tím, aby se na dohled kladly příliš vysoké nároky. Dohled podle něho nemůže dát během krátké doby odpovědi na komplexní otázky, jež se týkají například daní, zákonů a (evropského) práva.

Sarah Goddard, jež působí ve funkci generální tajemnice AmiCe[2], spatřuje úkol EIOPA ve formulování směrů postupu a ve vytváření obecné struktury dohledu v Evropě. S tím Grund souhlasil, nicméně podtrhl, že EIOPA je klientovi příliš vzdálená, takže nemůže vykonávat každodenní dohledovou činnost.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovny vs. startupy: Kooperace namísto konfrontace


V diskuzi zazněly ovšem i rozdílné názory, pokud jde například o odpověď na otázku, zda by v Evropě měly skutečně platit jednotná pravidla pro dohled. Grund a Goddard poukázali na fakt, že v jednotlivých členských státech EU existují rozdílné předpoklady rozvoje a odlišné kultury, což je třeba v jistém rámci zohlednit. Bernhard Kaufmann, člen představenstva zajišťovny Munich Re odpovědný za řízení rizik, na druhé straně vyjádřil zklamání, že v Evropě se všechna pravidla neuplatňují či neprosazují jednotně. Je nutno dodat, že s tímto svým názorem zůstal osamocen.

Věcná diskuze se soustředila i na výklad pojmu „kultura dohledu“. Patrick Hoedjes, ředitel odboru EIOPA pro dohled a konvergenci v dohledu, zdůraznil, že národní orgány dohledu by měly samy rozhodovat, na které problémové oblasti zaměří svou pozornost. Grund tento názor uvítal a vyjádřil stanovisko, že národní orgány dohledu, jako je BaFin, nemohou být ve všech oblastech premiantem. Osobně prý vidí prioritu ve zlepšení využívání údajů. BaFin by mohl vytěžit mnohem více poznatků z obrovské masy informací, které jsou mu předávány.


Mohlo by vás zajímat: Michal Knapp: Agrese mezi velkými hráči na trhu mizí


Valdis Dombrovskis, viceprezident Evropské komise, se vyjádřil v tom smyslu, že EU stojí nadále za ideou jednotného dohledu, a proto bude EIOPA nadále posilována. To ladí s názorem Bernardina, že EIOPA potřebuje více a nikoli méně moci, aby mohla plnit své úkoly. Jedním z takových úkolů je pro EIOPA zavedení a prosazení Evropského penzijního produktu.[3]

Bernardino pevně obhajuje tento produkt. Akceptuje kritiku, ale pokládá ji za nepodstatnou.  V diskuzi pak zaznělo, že v některých členských státech EU nemá tento produkt podporu, což může ztížit jeho zavedení. Nicméně objevilo se i vysloveně podpůrné stanovisko, že produkt je „inteligentní“ a promyšlený, a proto by mu mohli Evropané důvěřovat.

Vystoupení předsedy EIOPA Babriela Bernardina v plném znění naleznete ZDE

[1] BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Spolkový ústav pro dohled nad finančními službami)
[2] AmiCe (Association of  Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe – Asociace vzájemných pojišťoven a pojišťovacích družstev v Evropě)
[3] PEPP (Pan-European Personal Pension Product – Pan-evropský individuální penzijní produkt)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články