EIOPA reaguje na Brexit: Prázdné skořápky jsou nepřijatelné


			EIOPA reaguje na Brexit: Prázdné skořápky jsou nepřijatelné

11. července 2017 vydala EIOPA principy pro dohled nad přemístěním pojišťoven a zajišťoven ze Spojeného království. Jejich cílem je podpořit konvergenci v oblasti dohledu a také důslednost při povolovacím procesu.  

Toto stanovisko EIOPA je určeno orgánům dohledu ve zbývajících 27 členských státech EU a má jim poskytnout návod, jak postupovat v povolovacím procesu a pokračujícím dohledu dle Solvency II (S II).  Principy se týkají rovněž systému řízení rizik a outsourcingu.

Podrobněji lze uvést, že EIOPA vyzývá orgány dohledu, aby zajistily zdravý povolovací proces, který bude podpořen adekvátními zdroji. EIOPA upozorňuje, že bude nutno se zabývat větším počtem žádostí v poměrně krátkém čase. Orgány dohledu by měly uplatnit prospektivní přístup a hodnocení orientované na rizika a brát zřetel na podnikatelský model žadatele. Důkladně musejí být posouzeny nejistoty spojené s řízením podnikatelské strategie. Automatické uznání existujícího povolení by nemělo být v žádném případě uplatněno.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Kvadratura „přetáčecího“ kruhu...


Podle EIOPA musí být zkoumána rovněž správa a řízení společností s důrazem na zajištění účinného rozhodování a řízení rizik. EIOPA očekává, že dané společnosti prokáží odpovídající úroveň korporátní substance a nebudou vykazovat charakteristiky prázdné skořápky. Orgány dohledu by měly pečlivě zkoumat jakýkoli transfer rizik a požadovat minimální krytí rizik ze strany žadatele. EIOPA doporučuje minimální retenci (vrub) ve výši 10 % z upsaného obchodu.

EIOPA zdůrazňuje, že za outsourcing důležitých funkcí nese plnou zodpovědnost správní, řídicí nebo kontrolní orgán a že outsourcing nesmí podstatně zhoršit kvalitu řídicího a kontrolního systému, nesmí vést k nadměrnému zvýšení operačního rizika a ke zhoršení schopnosti orgánů dohledu monitorovat compliance a nesmí  narušit poskytování služeb. 


Mohlo by vás zajímat: Vybrané rozdíly mezi IFRS 17 a Solvency II


Další principy se týkají monitoringu. EIOPA orgánům dohledu radí, aby zavedly odpovídající monitorovací nástroje k posuzování existujících a vznikajících rizik a provedly v průběhu prvního roku po udělení povolení specifické dohledové šetření, aby zajistily konzistentnost s původním podnikatelským modelem. 

Z výše uvedeného plyne, že EIOPA má obavy z toho, že v souvislosti s Brexitem může dojít ke snaze některých korporací obelstít regulaci, zejména soubor opatření k S II. Proto připravila tyto principy a proto její předseda Gabriel Bernardino zdůraznil, že fiktivní firmy – prázdné skořápky a společnosti jen s poštovní adresou v dané zemi – jsou nepřijatelné.

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články