IDD: Německý parlament změnil vládní návrh zákona


			IDD: Německý parlament změnil vládní návrh zákona

V Münsteru se koncem června konalo zprostředkovatelské fórum.  Za účasti představitele Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky, zástupců pojišťovacího průmyslu, organizací pro ochranu spotřebitele a akademiků zde proběhla významná diskuze ke změnám vládního návrhu zákona o pojišťovacím obchodě, resp. distribuci pojištění.

Vláda Spolkové republiky Německo (SRN) schválila 18. ledna 2017 návrh zákona, kterým se implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o distribuci pojištění (IDD). Vládní návrh vyvolal nejen věcnou diskuzi, ale i otevřený odpor k některým navrhovaným ustanovením zejména ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů. Největší kritika směřovala proti odstranění tzv. smíšeného modelu, kdy nezávislý pojišťovací makléř je odměňován buď na základě provize, nebo na základě honoráře (tj. od pojistníka).

Pojišťovací zprostředkovatelé a makléři se kvůli tomu obrátili na Spolkový sněm i Spolkovou radu, a to konkrétně a adresně přímo na vybrané poslance. Původně nebyla ochota k žádným úpravám vládního návrhu. Nakonec však z důvodu silného tlaku k jistým změnám návrhu došlo. A to doslova „za minutu dvanáct“.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Ta globalizace…


28. června 2017 zveřejnil výbor Spolkového sněmu pro hospodářství a energetiku v rámci svého doporučení k usnesení Spolkového sněmu podstatné změny vládního návrhu. Tedy na poslední chvíli, protože pozdě večer 29. června 2017 měl návrh předmětného zákona projednávat ve druhém a třetím čtení Spolkový sněm.

Výše zmíněné zprostředkovatelské fórum mohlo být tudíž aktuálně informováno o některých provedených změnách. Z vládního návrhu se prý navrhuje vypustit ta ustanovení, která se týkají zákazu pro pojišťovací zprostředkovatele a pojišťovací makléře ve spotřebitelském obchodě přijímat od klienta honorář. Většina účastníků fóra vyjádřila s touto úpravou výboru souhlas. Návrh výboru dále zpřísňuje poradenské povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele u pojištění schopnosti splácet (resp. pojištění zůstatku úvěru). Tato úprava byla vzata v rámci fóra spíše jen na vědomí.


Mohlo by vás zajímat: Cestovní pojištění pohledem specialistky makléřské společnosti OK GROUP


Živá diskuze ovšem vzplanula ohledně dvou otázek, které byly odbornou veřejností pokládány za nanejvýš sporné ihned od zveřejnění vládního návrhu. První problém se týká implementace čl. 25 IDD, pokud jde o povinnost stanovit pro každý pojistný produkt při jeho schvalování cílový trh. Vyvstala obzvláště otázka odpovědnosti při chybném vymezení cílového trhu ze strany pojistitele. Pojišťovací zprostředkovatelé očekávají částečné přenesení rizika odpovědnosti za chybné poradenství z pojišťovacích zprostředkovatelů na pojistitele. Za nejasné se zatím také považuje, jak daleko může nová úprava vést, co se týče odpovědnosti pojistitele za produkt.

V diskuzi rovněž zaznělo, do jaké míry může být či bude pojišťovací makléř pokládán za tvůrce produktu ve smyslu zákona v případě, že navrhl úpravu pojistných podmínek, která byla přijata (tzv. makléřské znění). Stanovování cílových trhů by totiž mnohé makléřské firmy neúměrně zatížilo.

Druhým diskutovaným problémem je navrhovaná povinnost, aby distributoři vždy jednali v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků (čl. 17 odst. 1 IDD). Právní rozbor k této povinnosti byl na portálu oPojištění.cz zveřejněn dne 9. ledna 2017. V Münsteru bylo například zvažováno, zda se tato povinnost vztahuje k nejvíce vhodným pojistným produktům, které zprostředkovává daný zprostředkovatel či makléř, nebo zda v případě, že tento nemá k dispozici nejvíce vhodné produkty, musí odkázat své klienty na konkurenci.


Mohlo by vás zajímat: HR krize. Co ovlivňuje produktivitu a odchody zaměstnanců?


V takovém případě by byli přímo existenčně ohroženi výhradní pojišťovací zprostředkovatelé, pokud by od svého pojistitele měli k dispozici z hlediska celého pojistného trhu jen suboptimální produkty. Řešení by mohlo být v tom, že výhradní pojišťovací zprostředkovatel klientovi řádně vyloží svoje postavení. Zásadní právní problémy spojené s „nejlepšími zájmy“ a nastíněné ve výše zmíněném právním rozboru nelze však tak jednoduše překonat a mohou v praxi způsobovat problémy.

Dne 3. 7. 2017 vydal Spolkový sněm tiskovou zprávu, že dne 29. června 2017 byl zákon o pojišťovacím obchodě (distribuci) přijat. Ze zprávy plyne, že pro návrh s úpravami výše zmíněného výboru hlasovali poslanci CDU/CSU a sociální demokracie. Proti návrhu se postavili poslanci za zelené a stranu levice.   

Zdroj: Versicherungswirtschaftheute; Bundestag

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články