Insurance Europe a BIPAR pro posun účinnosti IDD!


			Insurance Europe a BIPAR pro posun účinnosti IDD!
1.11.2017 Spektrum, Legislativa

V článku o průběhu konference „Trendy v pojišťovnictví 2017“ zveřejněném na tomto portálu 26. října byla obsažena informace, že Výbor pro hospodářství a měnu Evropského parlamentu vyzval Komisi, aby připravila návrh na posunutí termínu účinnosti směrnice IDD z 23. února na 1. října 2018. Tuto výzvu jednoznačně podpořila i Insurance Europe (IE).

Generální ředitelka IE Michaela Koller se k tomu vyjádřila následovně: „Evropští pojistitelé vítají výzvu Výboru pro hospodářství a měnu Evropského parlamentu posunout aplikaci IDD. Pojistitelé potřebují k implementaci IDD dostatečný čas, protože ji mohou provést s právní jistotou jen tehdy, až budou známa finální pravidla.“

„Procesy distribuce pojištění budou značně ovlivněny novými požadavky IDD na provozování tohoto podnikání. Aby z nich mohli těžit spotřebitelé, potřebují pojistitelé přiměřenou dobu na řádnou implementaci těchto požadavků. Proto se IE obrací s výzvou na všechny příslušné instituce EU, aby uznaly důležitost posunutí termínu aplikace IDD a podnikly patřičné kroky,“ doplnila Michaela Koller.


Mohlo by vás zajímat: Konference: Oddálí se IDD? On-line, či off-line prodej?


Důvody pro posunutí termínu nabytí účinnosti IDD spočívají jednoznačně ve zpoždění legislativního procesu. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1469, kterým se stanoví standardizovaný formát pro informační dokument o pojistném produktu (Text s významem pro EHP), bylo totiž zveřejněno v Úředním věstníku EU 12. srpna 2017.

Mnohem větším problémem je však zpoždění legislativního procesu u aktů v přenesené pravomoci. V IDD (čl. 25 odst. 2) je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem upřesnění zásad týkajících se požadavků na dohled nad produktem a na jeho řízení, přičemž musí přiměřeně zohlednit vykonávané činnosti a povahu prodávaných pojistných produktů a distributora. Obdobné zmocnění se týká pojistných produktů s investiční složkou.

Konkrétně jde o akty v přenesené pravomoci k čl. 28 IDD (střety zájmů), čl. 29 (informování zákazníků) a čl. 30 (posouzení vhodnosti a přiměřenosti a podávání zpráv zákazníkům).


Mohlo by vás zajímat: Dobrá zpráva z ČAP: Trh roste o 3,8 %. NŽ zrychluje


Na základě těchto zmocnění přijala Komise 21. září 2017 dvě odpovídající nařízení a postoupila je Evropskému parlamentu a Radě k posouzení. V souladu se Smlouvou o fungování EU se v čl. 39 IDD stanovuje, že tyto akty v přenesené pravomoci vstoupí v platnost, pouze pokud proti nim Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud obě tyto instituce EU před uplynutím lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z jejich podnětu se uvedená lhůta může prodloužit o tři měsíce.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30: INSIA a MARSH společně vzrostly o 14 %


 Z toho je naprosto jasné, že nebude dostatek času na odpovědnou implementaci celého souboru pravidel k IDD, tj. k implementaci samotné směrnice a také všech aktů v přenesené pravomoci, nemluvě o výstupech EIOPA.

Proto také BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů) navrhuje posunout termín nabytí účinnosti IDD o jeden rok, neboť bere v úvahu celkové bezprecedentní množství právních předpisů a pravidel, s nimiž se budou muset pojišťovací zprostředkovatelé v roce 2018 vyrovnat.

Na závěr lze uvést, že do 28. října 2017 nebyl v Úředním věstníku EU zveřejněn žádný z výše uvedených aktů v přenesené pravomoci, takže právní jistota je opravdu nanejvýš ohrožena.

Zdroj: IE, BIPAR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články