Evropská komise pod drobnohledem. Insurance Europe má pochybnosti


			Evropská komise pod drobnohledem. Insurance Europe má pochybnosti
7.6.2017 Spektrum, Zahraničí

Evropští pojistitelé jsou nespokojeni s dosavadním výkonem Evropské komise. Ta má za sebou právě polovinu z pětiletého mandátu. V souvislosti s předložením výroční zprávy Insurance Europe 2016/2017 kritizoval prezident této federace Sergio Balbinot zejména důsledky regulace Solvency II, politiku EU v oblasti ochrany spotřebitele a přístup k údajům pro autonomní systémy jízdy vozidel.

Z pohledu pojišťovnictví totiž nevypadá dosavadní bilance činnosti Komise nikterak růžově. Naděje vkládané v roce 2014 v novou Komisi a očekávání, že se pokročí ve snižování byrokracie, postoupí se v politice orientované na spotřebitele a bude se provádět inteligentní regulace, se podle Balbinota zatím nenaplnily.

Nastavený režim Solvency II pro evropské pojišťovací podniky se pak jasně ukázal jako velmi obtěžující a kardinální chyba. Obdobný přístup k pojistitelům a obchodníkům s cennými papíry vedl zbytečně k nadměrnému kapitálovému zatížení a k umělé volatilitě. Tyto neočekávané důsledky se ukazují jako vyloženě zhoubné, a to jak pro spotřebitele, kteří potřebují dlouhodobě existující pojistné produkty, tak i pro dlouhodobé investice pojistitelů.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Robotizace změní oblast pojištění odpovědnosti


Na druhé straně Insurance Europe pozitivně hodnotí, že Komise v souvislosti s vyhlášením Investičního plánu pro Evropu včetně Unie kapitálových trhů uznala, že musí být odstraněny některé překážky, aby pojišťovací průmysl mohl realizovat dlouhodobé investice. Balbinot ovšem dodal, že dosavadní změny se zatím týkají jen dvou procent investičního portfolia pojistitelů. Proto povzbudil Komisi, aby podnikla konkrétní kroky, které zajistí atraktivity dlouhodobých investic pro pojistitele.

Evropským pojistitelům činí starosti i technická norma k nařízení PRIIPs, tj. nařízení o sdělení klíčových informací týkající se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou a směrnice o distribuci pojištění. Pokud jde o technickou normu k PRIIPs, tak Komisí předložený návrh dokumentu – Sdělení klíčových informací – nebere podle Insurance Europe zřetel na specifika pojištění.  V dokumentu je totiž pojistné začleněno jako nákladový faktor a není uznána hodnota ochrany, jež je s tím spojena.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Květnové postřehy


V rámci výroční zprávy IE dostal příležitost se vyjádřit i viceprezident Komise Jyrki Katainen. Ocenil dosavadní spolupráci Komise a Insurance Europe a vzájemný vztah označil jako win–win situaci, kdy se obě strany snaží nacházet řešení, která nejsou v přímém konfliktu s požadavky druhé strany. Zdůraznil dále, že význam evropského pojišťovacího průmyslu je značný, neboť roční pojistné se pohybuje kolem 1200 miliard eur a jeho podíl na evropském hrubém sociálním produktu představuje 7,4 %. Pokračující růst tohoto průmyslu přispívá podle Katainena významně k růstu celého evropského hospodářství a k růstu objemu investic.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články