Unikátní predikce: Jste připraveni na digitální revoluci?


			Unikátní predikce: Jste připraveni na digitální revoluci?
26.5.2017 Spektrum, Pojistný trh

Společnost Willis Towers Watson se rozhodla vyzpovídat významné osobnosti pojistného trhu, aby získala jejich názory na vývoj českého pojišťovnictví v blízké budoucnosti. Výsledky jasně ukazují tři dominantní trendy, které se v českém pojišťovnictví budou prosazovat: digitalizace a dopad nových technologií; soustředění se na vylepšení zákaznické zkušenosti; optimalizace distribučních kanálů. oPojištění.cz Vám přináší první díl této unikátní predikce.

Průzkumu se se zúčastnilo celkem 49 oslovených respondentů reprezentujících 23 různých společností a organizací napříč trhem – životní, neživotní a univerzální pojišťovny, zajišťovna, asociace, zprostředkovatelé a dohledový orgán.

Zhruba dvě třetiny odpovědí jsme získali od vrchních ředitelů pojišťoven, často členů představenstev společností, včetně deseti generálních ředitelů (CEO), deseti finančních ředitelů (CFO), osmi vrchních ředitelů rizik (CRO), pěti vrchních ředitelů pro pojištění (CIO) a šesti seniorních pojistných matematiků.

Takže, jaké hlavní změny očekáváme ve výhledu do roku 2020? A jaká rizika a příležitosti čekají pojistný sektor?

w1

Význam digitalizace a dopad nových technologií

Účastníci průzkumu se shodují, že technologie radikálně změní nejen interní procesy v administrativě a správě smluv (bezpapírová kancelář se zdá spíše povinností než možností), ale také vztah a komunikaci mezi pojišťovnami a jejich klienty. Osmdesát šest procent respondentů očekává, že dopady této změny budou velmi nebo extrémně významné.

Schopnost přizpůsobit se novým technologiím byla navíc nejčastěji označena jako klíčový faktor pro úspěch v roce 2020 – tuto odpověď zvolilo 44 % účastníků (byť pouze tři účastníci ji uvedli na prvním místě).

w2

Na druhou stranu mnoho pojišťoven bojuje se zastaralými IT systémy. Ty většina účastníků explicitně označila za nejvýznamnější riziko, jemuž pojišťovny čelí – pouze čtyři respondenti považovali toto riziko za  nízké. Obdobně jsou zastaralé IT systémy hodnoceny jako největší překážka bránící rozvoji a plnému využití nových technologií.

„Pokud pojišťovny nebudou umět změnit své těžkopádné a nepružné IT systémy, budou zranitelnější pod útoky hbitějších konkurentů, kteří budou mít digitální DNA,“  říká Roger Gascoigne Director ve společnosti Willis Towers Watson.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovny cítí šanci. Přinesou kyberútoky nárůst obchodu?


Co tedy můžeme i přes zmiňovaná rizika a překážky očekávat v následujících letech z hlediska využívání nových technologií? Zde se částečně vracíme k hlavním identifikovaným trendům – nové technologie se prosadí zejména v komunikaci s klienty, a to nejen ve způsobu vedení komunikace, ale i ve využívání dat od klientů pro oceňování a upisování rizik a dále také v designu a vývoji produktů a jejich distribuci.

w3

V průběhu příštích let se pojišťovny naučí lépe využívat množství dat, která mají k dispozici, aby zlepšily porozumění potřebám svých klientů a nabízely jim skrze jejich oblíbené komunikační kanály inovativní pojistná řešení, která budou individuálně naceňována a přizpůsobována jednotlivým zákazníkům. V současné době to však zatím vypadá, že pojišťovny nedovedou z dat o chování svých zákazníků vytěžit maximum.

Je otázkou, nakolik se tato situace a celý trh změní pod vlivem „narušitelů“ – nových firem přicházejících z oblasti mimo finanční sektor, které v sobě mají zakódovanou efektivnější práci s daty. Účastníci průzkumu ve vyhodnocování nejsou zcela jednotní – zhruba dvě pětiny v činnosti takových firem vidí velmi nebo extrémně významný trend, avšak zatím na českém trhu chybí větší vliv těchto společností. Otázkou je také způsob zapojení těchto společností – půjde o přirozené partnerství mezi nimi a tradičními pojišťovnami, nebo se pomalu z narušitelů stanou plnohodnotné finanční instituce?

Zdroj: Willis Towers Watson

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články