Ing. Martin Žáček , CSc.

Martin Žáček

Funkce: Předseda představenstva a generální ředitel UNIQA

Martin Žáček v této pozici v UNIQA pracuje v ČR od roku 2008 a souběžně v SR od roku 2014. Za dobu jeho vedení se česká i slovenská UNIQA v souhrnu staly nejdynamičtější a nejprofitabilnější částí koncernu UNIQA v regionu CEE. V jeho přímé gesci jsou nyní klíčové funkce transformation office a customer management.

Martin Žáček (55) zahájil svoji profesní dráhu jako vědecký pracovník. Do pojišťovnictví vstoupil v roce 1994, nejprve jako šéf oddělení controllingu, protože čísla byla a jsou jeho svět. Strávil celou svoji kariéru v našem odvětví v jednom dresu: nejprve Česko-rakouské pojišťovny (1994-2001) a po jejím přejmenování UNIQA (od 2001).

Martin Žáček zastával v průběhu let různé top manažerské pozice v představenstvu společnosti, mimo jiné jako CITO a CFO.  Generálním ředitelem (CEO) se stal v české UNIQA v roce 2008. V roce 2014 byl jmenován do stejné funkce i pro sesterskou UNIQA na Slovensku. Kromě toho je činný i v prezídiu České i Slovenské asociace pojišťoven. Několikrát obdržel prestižní ocenění „Pojišťovák roku“, a to jak v Česku, tak i na Slovensku.

Martin Žáček je ženatý a má dvě dcery. Rovněž je hrdým dědečkem tří vnuček. Ve volném čase je vášnivým běžcem a triatlonistou (v dorostenecké kategorii byl držitelem československého mistrovského titulu v atletice). Mluví čtyřmi jazyky a zajímá se o historii a geografii.

LinkedIn profil

Související články