Martin Žáček: Český pojistný trh je dobře založen a spolehlivě plní své funkce


			Martin Žáček: Český pojistný trh je dobře založen a spolehlivě plní své funkce
20.1.2023 Pojistný trh

Pandemie covidu plynule přešla ve válečnou, energetickou a inflační krizi. Jak tyto negativní faktory ovlivní oblast nejen tuzemského pojišťovnictví? V dnešním zamyšlení představí své postřehy generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR Martin Žáček.

Uplynulý rok opět prokázal, že český pojistný trh je dobře založen a spolehlivě plní své funkce. Pojišťovny bez problémů zvládly výkyvy počasí na jaře a v létě. V souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny přijaly velmi pohotově opatření k řešení případných nehod a vzaly na sebe na dostatečnou dobu pojistná plnění u vozidel, jež nebyly vybaveny zelenou kartou. Zkoušenému ukrajinskému lidu pomáhaly společnosti i jinak.


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců 2022: Žhavá čísla


V souladu s některými trendy pojišťovny poukazovaly znovu na nezbytnost řešení problémů, které se v čase prohlubují, zejména v oblasti demografického vývoje, péče o nesoběstačné seniory anebo financování zdravotní péče, přičemž jsou připravené se do nového vícesložkového modelu zapojit.

Vzhledem k podstatné a během roku stále rostoucí inflaci ještě zesílil tlak na produktivitu společností. Vysoký nárůst cen má zásadní vliv na rentabilitu pojištění vozidel a také na potřebu navyšovat pojistné částky hlavně v pojištění nemovitostí a domácností. Tzv. plechová inflace u aut dosáhla meziročně už v říjnu 2022 úrovně 10 %. Ceny stavebních prací stouply za poslední 3 roky prakticky o třetinu, stejně tak jako hodnota nemovitostí. To vše se již propisuje do cenotvorby pojišťoven. Po dvou letech ovlivněných pandemií jsme byli svědky opětovného významného vzestupu cestovního ruchu, což se projevilo ve skokovém nárůstu cestovního pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Nejrizikovější oblasti výskytu nehod s alkoholem jsou jižní Morava a Plzeňsko


Současně působí opačný tlak: reálná hodnota příjmů občanů klesá a lidé hledají při všeobecné drahotě způsoby, jak ušetřit. Je na nás, pojistitelích, přesvědčit občany i firmy, že pojištění je tím, na čem by šetřit neměli, protože drobná úspora na pojistném může ve svém důsledku přijít hodně draho.

V našem odvětví nadále panuje nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, zejména v pozicích pojistných matematiků, datových analytiků nebo IT expertů. V některých ohledech mohou limitované kapacity vést až ke zpomalení rozvoje a zavádění novinek. Naopak hybridní model organizace práce nastavený nuceně v období covidových omezení se v našem oboru prosadil a stal se plně funkční formou, kterou většina zaměstnanců vítá s ohledem na větší flexibilitu a lepší sladění pracovního a osobního života každého z nás. Nicméně je třeba dbát i na pravidelné osobní setkávání v zájmu zachování neformální kreativity, přirozených komunikačních toků a zdravých kolegiálních vztahů uvnitř týmů i mezi nimi navzájem.


Mohlo by vás zajímat: Pavel Wiesner je předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny


I v roce 2022 odvětví pojištění stálo před novými výzvami: připomeňme například otázky válečných pojistných výluk, nastupující elektromobilitu, kybernetická rizika, potenciální blackout a další. Ty nás budou zaměstnávat jistě i v roce 2023. Rok 2023 je rovněž cílovým rokem pro zavedení IFRS 17, takže je před námi náročný finiš. Čeká nás pokračování boje za znovuzavedení zdravé konkurence do zdravotního pojištění cizinců. Vývoj poptávky, cen v pojištění a potřeba adaptovat stávající smlouvy budou záležet na celkové ekonomické situaci i, stavu dodavatelsko-odběratelských řetězců a inflaci, a samozřejmě i na rozhodnutích vlády. Mnoho faktorů závisí i na vývoji války na Ukrajině. Každopádně nás čeká velmi obtížný rok, protože se bohužel nedá očekávat, že krize odezní během pár měsíců.

Martin Žáček
Generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články