Martin Žáček: Férovost je v pojišťovnictví klíčovou hodnotou


			Martin Žáček: Férovost je v pojišťovnictví klíčovou hodnotou

Po bezmála 30 letech působení v čele pojišťovny UNIQA odstupuje Martin Žáček ze své pozice. V první části exkluzivního rozhovoru portálu oPojištění.cz prozradil, jaká přesně byla motivace k jeho odchodu, jak je spokojen s fúzí s francouzskou globální firmou AXA anebo, co se naučil od legendy nejen českého trhu Marka Venuty.

Děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal chvilku času pro oPojištění.cz. A hned na úvod s dovolením položím dotaz, který zajímá celý pojistný trh. Mohl byste popsat, jak vznikalo vaše rozhodnutí odejít z čela pojišťovny UNIQA? 

Pracovní smlouvu jsem v pojišťovně UNIQA podepisoval v květnu 1994, a hned ze samého začátku jsem mohl spolupracovat s tak úžasným člověkem, jakým byl Marek Venuta. Jedenáct let jsem mu dělal zástupce a dnes mohu s čistým svědomím říci, že to pro mě byla neuvěřitelná škola života. Když pak pan Venuta po 15 letech své úspěšné kariéry končil, dostalo se mi té cti a stal jsem se jeho nástupcem v čele společnosti. Do práce jsem se pustil s velkým nadšením a entuziasmem. Pojišťovna následně zažila dlouholetý dynamický růst a v rámci českého pojistného trhu ji provází skvělé renomé. Po letech však nastal okamžik začít přemýšlet o tom, kdy přijde ta pravá chvíle předat vedení společnosti někomu mladšímu.

Sám pro sebe jsem si určil, že ten správný čas nastane, až bude UNIQA slavit třicáté výročí své existence a zároveň až bude dokončena fúze se společnostmi AXA. K tomuto okamžiku jsem mé důležité kariérní rozhodnutí směřoval. No a ten moment právě nastal (úsměv). UNIQA slaví kulatiny, spojení s AXA je úspěšně za námi a já tak po 15 letech v čele firmy, tedy po stejně dlouhé době jako Marek Venuta, můžu s klidným svědomím předat vedení konsolidované, silné a respektované firmy panu Rastislavu Havranovi, který je o 18 let mladší, deset let stál po mém boku, a jenž určitě povede pojišťovnu UNIQA s novou silou, vizí a energií. 


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Tváří v tvář ruské agresi se pojišťovnictví zachovalo ukázkově


Kam povedou další kroky Martina Žáčka, pokud to není tajemstvím? 

Není to rozhodně žádné tajemství. Chci si teď pár měsíců nechat relativní volno. Budu se věnovat převážně rodině, a to hlavně svým třem vnučkám. Těším se, až je budu vodit do školy a až jim uděláme pořádné prázdniny. Chci si je zkrátka náležitě užít! (úsměv). Mám také v plánu absolvovat závod polovičního ironmana v Německu. Od října bych se pak chtěl opět pustit naplno do práce. Už jsme se šéfem koncernu UNIQA Insurance Group Andreasem Brandstetterem domluveni, že mu budu dělat poradce. 

Mohl byste zavzpomínat, jaké byly před 30 lety začátky pojišťovny UNIQA a které okamžiky měly ten nejpodstatnější vliv na vývoj firmy? 

V roce 1993 pojišťovna vznikla defacto jako reakce na rozdělení Československa. Už předtím náš největší akcionář založil ke konci roku 1990 pojišťovnu s celorepublikovou působností, která se jmenovala Otčina a měla sídlo v Nitře. Se vznikem samostatné České republiky se však rozhodl, že vznikne společnost zcela nová, a to pod názvem Česko-rakouská pojišťovna. S tímto brandem fungovala do roku 2001, kdy se přejmenovala na pojišťovnu UNIQA. Mám na ty skalní začátky opravdu hezké vzpomínky. Dodneška mám například před očima situaci, kdy během mých „přijímaček“ do firmy Marek Venuta zaujatě mluvil o tom, jak má sjednáno „400 smluv a čtyři miliony korun pojistného“ – což mě, pravda, nijak zvlášť neuchvátilo (úsměv).

Co mě však přesvědčilo, abych do firmy nastoupil, bylo charisma, kterým Marek oplýval. Síla osobnosti a jeho entuziasmus mě utvrdily v rozhodnutí dát této firmě šanci. Vždyť ono tenkrát šlo, dnešní terminologií, v podstatě o takový startup, který vstupoval na tehdy čerstvý trh se zcela neznámou značkou. K dispozici jsme měli jen své know-how a nadšení. Po boku Marka Venuty jsem do pojišťovnictví vplul a zjistil jsem, že se jedná o krásný obor, který je nesmírně bohatý, byznysově zajímavý a lidsky smysluplný. Nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. 


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Umělá inteligence v pojišťovnictví má obrovský potenciál


Ve společnosti UNIQA jste od roku 1994 a lze říci, že jste se stal žákem a později nejbližším spolupracovníkem zmíněného Marka Venuty. Mohl byste prozradit, jaké klíčové profesní zásady vám tato významná osobnost nejen českého pojišťovnictví do vaší kariéry předala?

Od Marka Venuty jsem získal řadu profesních zkušeností, ale tou zásadní vlastností, kterou se tato legenda vyznačovala a které se sám celou kariéru držím, je férovost. Snažil jsem vždy ke každému obchodnímu partnerovi nebo kolegovi přistupovat tak, jako bych já sám byl na jeho místě. Vždy se mi tento férový přístup vyplatil, což se odrazilo v dlouhodobě vstřícných a pozitivních vztazích, jež se mi podařilo v rámci nejen pojistného trhu ve své kariéře vybudovat.

A jakou radu byste vy sám, kdybyste měl tu možnost, předal svému nástupci panu řediteli Rastislavu Havranovi? 

Kdyby to jen trošku šlo, tak bych panu Havranovi bezesporu předal stejnou radu, jakou jsem dostal od Marka Venuty. Ono je to ve své podstatě velmi jednoduché. Pojišťovnictví je obor, ve kterém se neuzavírají kontrakty, z nichž jste za pár měsíců a po skončení záruční lhůty v uvozovkách venku. V našem oboru na sebe přebíráme závazky, jež se u některých druhů produktů dají počítat na desítky let. A zde jsou právě férovost a důvěra těmi klíčovými atributy. Je naprosto zásadní, aby pojišťovna jak ve vztahu ke klientům, tak ve vztahu ke zprostředkovatelům dostála svým závazkům. 

Mohl byste charakterizovat aktuální pozici společnosti UNIQA na trhu? Odpovídá to vaší představě, kterou jste měl před začátkem fúze s pojišťovnou AXA? 

S mými nejbližšími spolupracovníky, Lucií Urválkovou a Martinem Rotkovským, jsme si po pečlivém zvažování v září 2019 vyhodnotili, že v českém a slovenském byznysovém perimetru dává smysl se do takto náročné fúze pustit. AXA byla sice co do velikosti poloviční ve srovnání s UNIQA pojišťovnou, klíčovými aktivy však byly její investiční a penzijní společnost v Česku a dvě velké penzijní společnosti na Slovensku. V tomto kontextu jsme se nyní stali silnou finanční skupinou, která je třetí nejsilnější pojišťovnou regulovanou Českou národní bankou.

Naše předepsané pojistné letos dosáhne solidní dvaceti miliardové hranice. Máme v portfoliu 4 miliony smluv a 2,6 milionu klientů. Finanční skupina UNIQA je aktuálně díky fúzi s AXA schopna zákazníkovi nabídnout celé spektrum produktů – od pojištění majetku, vozidel, zdraví, úrazů, života, a to s přesahem do zajištění penze a investic. Navíc ve spolupráci s našimi partnery – Raiffeisenbankou v ČR a Tatra bankou na Slovensku – jsme schopni nabídnout i doplňující služby, které souvisí s bankovním sektorem.


Mohlo by vás zajímat: Insider varuje před možným střetem českého trhu s Evropskou komisí


Co bylo tím největším příslovečným oříškem, který jste museli během procesu celé fúze rozlousknout? 

Jak už to tak bývá, největší výzva, se kterou jsme se museli potýkat, nás na samém začátku celé transakce ani nenapadla. Jde samozřejmě o vliv pandemie. Kupní smlouvu jsme podepsali 7. února 2020 a zhruba měsíc poté se vlivem koronaviru začala celá společnost postupně uzavírat. My jsme se dostali najednou do situace, kdy jsme ze dne na den začali řešit, jak zabezpečit zdraví zaměstnanců a jak zajistit i v těchto těžkých podmínkách servis klientům. No a v takové chvíli nám na samotnou fúzi moc energie nezbývalo. Přesto jsme se s tím dokázali poprat. Z větší části bylo tohle spojení odpracováno na dálku, až mi to chvilkami připadalo, že jsme pracovali ve stavu podobném ilegalitě. (úsměv) Organizační týmy obou firem se totiž osobně vůbec neznaly.

Navíc se jednalo o první přeshraniční fúzi za dobu trvání samostatného komerčního pojišťovnictví u nás, takže si umíte představit, jak komplikovaný to byl úkol. Přesto se nám ho podařilo splnit v rekordně krátké době. Fúze byla ukončena 31. srpna 2021 a opravdu musím smeknout před svými kolegy, kteří do jednoho odvedli skvělou práci. A nyní už plníme v praxi jen poslední úkol, a tím je, aby se právě noví kolegové pořádně poznali, aby se doslova prolnuly jejich osobnosti a aby z nich na konci byl jeden dobře fungující tým, ostatně jak bylo v UNIQA pojišťovně vždy dobrým zvykem. 

Děkuji vám za rozhovor.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Opravdu?

Insider,  21. 5. 2023

Férovost znamená i pravdomluvnost.

Související články