Petr Jedlička: Nízké úrokové sazby jsou problém


			Petr Jedlička: Nízké úrokové sazby jsou problém

Hlavního analytika ČAP a ČKP Petra Jedličku jsme požádali o názor na aktuální situaci, která v českém pojišťovnictví panuje. Nyní přinášíme první část jeho zamyšlení.

Pojišťovnám klesl zisk, ekonomika přitom rostla. Jak je to možné? Odpověď je na první pohled poměrně jednoduchá. Přímočará souvislost mezi růstem pojišťovnictví a růstem celé ekonomiky neexistuje. Příznivá kondice české ekonomiky se částečně odráží v růstu propojištěnosti u podnikatelských rizik i retailového majetkového pojištění a vlivem rozšiřujícího se počtu vozidel pořizovaných na leasing a operativní leasing výrazně roste i počet vozidel se sjednaným havarijním pojištěním. 

Příznivá kondice české ekonomiky se však neprojevuje u životního pojištění, jehož předpis stále mírně klesá. Z pohledu technických výsledků je pro pojistitele podstatný vývoj na straně povinného ručení, kde z vysoké konkurence pojistitelů benefitují klienti nízkou cenou tohoto pojištění i rozšiřující se úrovní služeb (asistence, připojištění a další servis).


Mohlo by vás zajímat: Unikátní predikce: Jste připraveni na digitální revoluci?


Na druhou stranu v povinném ručení dlouhodobě některé skupiny řidičů (např. klienti působící v minulosti opakovaně škody, velké flotily nákladních aut, tahačů jezdící často pouze v zahraničí, nejmladší klienti ve věku do 30 let atd.) působí škody v objemech, které výrazně (o desítky procent) překračují, zejména u nově sjednávaných smluv, výši pojistného. V povinném ručení se dále projevuje vliv navyšujících se škod na zdraví vlivem nového občanského zákoníku, který již přestal být pouhou teorií, ale nová vyšší úroveň odškodnění bolestného, ztížení společenského uplatnění i duševních útrap je realitou v praxi.

Přes všechny tyto aspekty je třeba zdůraznit, že je pojistný trh v České republice stabilní a dlouhodobě, jak potvrzují i stress testy ČNB, dokáže dostát svým závazkům i ve zhoršené ekonomické situaci.    

Podstatným problémem je prostředí nízkých úrokových saze. Dopad tohoto negativa se projevuje především v segmentu životního pojištění u smluv s garantovanými výnosy, kde nižší skutečné výnosy z prostředků rezerv vedou k nárůstu nákladů pojistitelů, aby závazkům vůči klientům dostáli z jiných zdrojů. Určitě se tak jedná o relevantní téma pro český pojistný trh.

Provedené stress testy ČNB ukázaly, že české pojišťovnictví je ale schopno i v prostředí nízkých úrokových sazeb dostát závazkům vůči svým klientům a je silně kapitálově vybaveno, plně v souladu s požadavky nového regulatorního rámce Solvency II implementovaného v minulém roce.  


Mohlo by vás zajímat: Unikátní predikce: Zákazník na prvním místě 


Jaké jsou tedy cesty, jak vylepšit byznys? Pojistitelé určitě využívají veškeré způsoby, které nevedou k omezení komfortu klienta, avšak přinášejí úsporu nákladů na principu „win – win“, to je správná cesta. Jistě lze zmínit například možnosti on-line komunikace o smlouvách a pojistných událostech mezi klientem a pojišťovnou, rozšiřující se možnosti bezpapírového sjednání smlouvy s digitálním podpisem, interaktivní nabídky na webu s on-line sjednáním atd.

Tyto nástroje se dnes postupně stávají standardem u pojišťoven podobně jako v jiných odvětvích služeb. Pojišťovnictví má rozhodně potenciál k dalším inovacím spojeným s digitalizací, jejich rozvoj však vyžaduje i vstřícnou legislativu.

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.
vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČAP a ČKP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články