Petr Jedlička: Robotizace změní oblast pojištění odpovědnosti


			Petr Jedlička: Robotizace změní oblast pojištění odpovědnosti

Hlavní analytik ČAP a ČKP Petr Jedlička představil v první části komentáře svůj pohled na vývoj současného pojišťovnictví. Nyní se zaměří na budoucnost. Co podle něj bude ovlivňovat toto unikátní finanční odvětví?

Jak se pojišťovnictví během příštích několika let promění? Škoda, že nemám jasnovideckou kouli. Přesto se pokusím o nastínění budoucího vývoje. Základní očekávání jsou spojená s novým typem rizik a poklesem úrovně některých nyní tradičně vnímaných rizik. Například narůstající automatizace a robotizace jistě sníží objem rizika u tradičně chápaného pojištění odpovědnosti (včetně povinného ručení), a to nikoliv částečně, ale zásadně.

Na druhou stranu objem rizik spojený s novými technologiemi je také významný. Pojistitelé se na využití tohoto potenciálu, jako je kupříkladu přínos pojišťovnictví do zmírňování následku kybernetických rizik pro domácnosti i firmy, intenzivně připravují. Produkty tohoto typu se ostatně postupně začínají už objevovat.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Nízké úrokové sazby jsou problém


Očekávám také, že pojišťovnictví bude chápáno jako komplexní služba transparentně klientovi zajišťující veškerý servis, který v dané životní situaci potřebuje. Podobně jako to známe v případě dopravní nehody – od zajištění odtahu vozidla do servisu, následnou opravu automobilu a veškeré navazující potřebné služby. To platí i v případě potřeby dlouhodobé péče, zajištění náhradního bydlení a v celé řadě dalších oblastí.   

Pojišťovnictví vždy ve svém vývoji reflektovalo a aktivně reagovalo na technologický posun. A rovněž stávající očekávání plynoucí z digitalizace pojišťovnictví plně využívá. Konkrétně majetková pojištění významně ovlivní tzv. internet věcí (Internet of Things, IoT), který dokáže v budoucnu zmírnit následky některých škod a umožní detailnější výpočet rizika i zábranu škod. Další oblastí je detailní využívání veškerých dat dostupných o řidiči a jeho vozidle pro účely vyhodnocení stylu jízdy, a tím jeho rizikovosti. Z tohoto využití Big Data plyne, že řidiči, kteří jezdící podle pravidel, ohleduplně a méně rizikově, mohou očekávat výrazně nižší pojistné. 


Mohlo by vás zajímat: Unikátní predikce: Jste připraveni na digitální revoluci?


Zcela jasný trend představuje navyšující se odškodnění spojené s nároky u škod na zdraví v povinném ručení. Jestliže v roce 2013 (poslední ročník před aplikací nového občanského zákoníku) dosahovala průměrná škoda na zdraví z povinného ručení 318 tis. Kč, pak za škody v ročníku 2016 se jedná již o 474 tis. Kč. Je třeba si uvědomit, že vyšší úroveň odškodnění, a tím i vyšší ochrana poškozených vyplývající z nového občanského zákoníku „není zdarma“ a má na pojistitele konkrétní dopad v miliardových řádech.

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.
vedoucí oddělení pojistné matematiky a analýz ČAP a ČKP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články