Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví má nového generálního tajemníka IAIS


			Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví má nového generálního tajemníka IAIS
14.3.2017 Zahraničí

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (International Association of Insurance Supervisors  - IAIS) zveřejnila tiskové prohlášení, že novým generálním tajemníkem byl jmenován Jonathan Dixon, který se funkce ujme po výroční konferenci této asociace v listopadu 2017. Nahradí dlouholetého generálního tajemníka pana Yoshihiro Kawai.

Jonathan Dixon působí od roku 2008 ve funkci zástupce výkonného ředitele Rady pro finanční služby Jižní Afriky (South Africa) a zodpovídá za regulaci a dohled nad pojišťovnictvím. Významně se podílel na transformaci regulace a dohledu na proaktivní systém založený na rizikovém přístupu a zaměřený na výsledky. Dixon se velmi aktivně zapojil do činnosti IAIS, a to v mnoha manažerských pozicích.  Od roku 2009 je členem Výkonného výboru IAIS a od roku 2012 předsedá jejímu výboru pro implementaci. Je oceňována například jeho role při tvorbě Koordinovaného implementačního rámce, jehož cílem je zajištění maximálního přínosu implementačních iniciativ IAIS. Dixon je považován též za vůdčí osobnost v oblasti   inkluzivního a zodpovědného pojišťovnictví.

Yoshihiro Kawai (z Japonska), který je stávajícím generálním tajemníkem od roku 2003, se zapojil do činnosti IAIS ve funkci zástupce generálního tajemníka v roce 1998. Předsedkyně Výkonného výboru IAIS paní Victoria Saporta vyzvedla v tiskovém prohlášení jeho výrazný příspěvek k činnosti asocice. Pod vedením pana Kawai se IAIS transformovala do pozice tvůrce mezinárodních standardů pro pojišťovnictví a stala se integrální součástí mezinárodní finanční architektury, jež podporuje  globální finanční stabilitu.  Kawai vedl sekretariát během období enormní aktivity, jejímž výsledkem bylo přijetí komplexních Základních pojišťovacích principů (Insurance Core Principles), identifikace globálních systémově důležitých pojistitelů (Global Systemically Important Insurers – G-SIIs), příprava regulace těchto pojistitelů a vytvoření globálního pojišťovacího kapitálového standardu, tj. Základního kapitálového požadavku (Basic Capital Requirement).  Za zmínku stojí, že pan Kawai jako představitel IAIS se účastnil mezinárodní konference evropských orgánů dohledu nad pojišťovnictvím, která se konala v Praze ve dnech 19.- 20. května 2005.

Stěžejním cílem IAIS je:

  • podporovat účinný a globálně konzistentní dohled nad pojišťovacím průmyslem za účelem rozvoje a udržování poctivých, bezpečných a stabilních pojistných trhů ve prospěch pojistníků a pro jejich ochranu;
  • přispívat ke globální finanční stabilitě.

 

IAIS je mezinárodní nevládní organizací. Byla založena v roce 1994 a zastupuje regulátory a orgány dohledu v pojišťovnictví z více než 200 jurisdikcí v téměř 140 zemích, v nichž se produkuje 97 % světového pojistného.  IAIS sídlí v Basileji.  Jejím členem je Česká národní banka. Výstupy IAIS mají dopad na české pojišťovnictví v zásadě přes právo EU, nicméně například hodnocení implementace jejích Základních pojišťovacích principů provádí Mezinárodní měnový fond přímo v jednotlivých jurisdikcích.

Zdroj: IAIS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS