Dobrá zpráva: Evropský dohled nad pojišťovnictvím zůstane samostatný


			Dobrá zpráva: Evropský dohled nad pojišťovnictvím zůstane samostatný
2.10.2017 Spektrum, Legislativa

Struktura evropského finančního dohledu se nezmění. To znamená, že se nebude realizovat záměr Evropské komise sjednotit existující orgány dohledu, a to například i do jedné instituce. Nadále tak bude existovat orgán EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), orgán EBA (Evropský orgán pro bankovnictví) a ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).

GDV (Celostátní svaz německého pojišťovnictví) ve svém prohlášení z 21. září 2017 také zdůraznil, že tímto rozhodnutím byl zohledněn požadavek německého pojišťovnictví, aby zůstal zachován samostatný evropský orgán dohledu nad pojišťovnictvím. 

GDV ve zmíněném prohlášení dále uvádí, že vítá rozhodnutí Evropské komise zachovat tři samostatné orgány dohledu nad finančním trhem. Bude tak nadále existovat vyvážený systém se specifickou zodpovědností EIOPA, EBA a ESMA za příslušné sektory. GDV vyzvedává tu skutečnost, že je tím zajištěn pro budoucnost samostatný a akceschopný dohled nad pojišťovnictvím.


Mohlo by vás zajímat: Monte Carlo 2017 a zajištění: Ve znamení hurikánů


V této souvislosti je vhodné zmínit, že  GDV v červnu zpracoval společné stanovisko k záměrům Evropské komise v oblasti dohledu společně s Francouzskou federací pojišťoven (Fédération Française de l’Assurance). Jejich postoje tak získaly větší váhu. Obě tyto asociace pojišťoven uvedly celou řadu argumentů pro zachování samostatného dohledu nad pojišťovnictvím. Mezi ně bylo zařazeno i stanovisko, že podnikatelský model pojistitelů se zásadně odlišuje od modelů jiných poskytovatelů finančních služeb. 

Úspěch v tomto směru ovšem neznamená, že lze polevit v prosazování zájmů pojišťovnictví v oblasti regulace. GDV upozorňuje, že přesnější analýzu vyžadují například rozšířené povinnosti, jež promýšlí EIOPA, například pokud jde o interní modely. Totéž se týká i finanční regulace. GDV zdůrazňuje, že v žádném případě nesmí být oslabena nezbytná kontrola rozpočtu Evropským parlamentem. Evropská komise totiž navrhuje, aby v budoucnu 60 % rozpočtu orgánu dohledu (tj. EIOPA, co se týče pojišťovnictví) bylo hrazeno přímo pojišťovnami a pouze 40 % z rozpočtu EU.


Mohlo by vás zajímat: Rakušanky náruživě kouří. Více umírají na rakovinu plic


GDV vyjadřuje ohledně těchto rozpočtových záměrů Evropské komise v rámci reformy správy a řízení evropských orgánů dohledu skepsi, jelikož si není jistý, zda byl pro reformu zvolen skutečně správný směr. GDV by si naopak přál, aby v rámci této reformy byla výrazněji oddělena role EIOPA jako regulátora na straně jedné a jako dohlížitele na straně druhé.

Zdroj: GDV

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články