Mnichovská zajišťovna: Psychická onemocnění jsou výzvou do budoucna


			Mnichovská zajišťovna: Psychická onemocnění jsou výzvou do budoucna

Psychické diagnózy, jako jsou deprese, schizofrenie, úzkostné poruchy a podobně, jsou zvláštní obtížnou kapitolou pro životní pojištění. Nicméně právě tato složitá oblast může aktuálně představovat díky novému přístupu a čerstvým nápadům velký potenciál. Tvrdí to alespoň Daniela Krause, odborná lékařka v oboru psychiatrie a habilitovaná vědkyně, která jako medicínský konzultant ve spolupráci s Mnichovskou zajišťovnou pokrývá toto téma ve vztahu k zainteresovaným klientům.

V rámci medicíny je obor psychiatrie ještě relativně mladý. Mohla byste ho stručně zařadit?

První inovace u psychických onemocnění přišly začátkem 20. století. Prostřednictvím psychoterapie byli nemocní poprvé vnímáni vážně, a nebyli jako mnoho století předtím považováni za blázny a zmatené jedince. Od třicátých let minulého století se významně rozšiřovalo terapeutické spektrum: nasazovaly se postupy jako horečková terapie (infekcí malárií), inzulinové kóma (podáním nadměrné dávky inzulinu) nebo elektrošoky (vyvolávání epileptických záchvatů).

Od roku 1970, kdy se poprvé konal Německý lékařský den věnovaný právě psychiatrii, docházelo ke změně myšlení a přístupu. Psychózy, ataky panického strachu a deprese jsou z dnešního medicínského pohledu běžné nemoci, které mají biologické příčiny. Poprvé se učíme porozumět tomu, jak lze tyto poruchy diagnostikovat na buněčné úrovni. Neboť psychiatrická onemocnění nejsou, na rozdíl od ostatních oborů medicíny, určitelná pomocí krevních testů nebo rentgenových snímků.

Jakou dimenzi mají psychické nemoci pro pojišťovny?

Je třeba si uvědomit, že psychická onemocnění jsou dnes už nejčastější příčinou toho, že lidé nemohou vykonávat pracovní činnost. V Německu například tvoří pojistné události tohoto druhu 22 % „škod“ v rámci pojištění pro případ pracovní neschopnosti. Pojišťovny platí celosvětově miliardové částky lidem nebo za lidi, kteří kvůli psychické diagnóze nemohou například dále vykonávat svoji dosavadní profesi. Pro takové případy lze rovněž uzavřít pojištění.


Mohlo by vás zajímat: Unikátní aplikace: Digitální lékař nonstop k dispozici


Z našeho pohledu je ale důležité, jakým způsobem lze zlepšit pojistitelnost lidí se sklonem k psychickému onemocnění, případně s prvními příznaky, ale nerozvinutou nemocí. Samozřejmě by pojistitelé chtěli plnit jen tehdy, až je-li skutečně jasně diagnostikována nějaká těžší psychická nemoc. Nicméně to není bohužel tak jednoduché stanovit.

Proč je pojištění psychických onemocnění tak složité a těžké?

Tato onemocnění zaujímají v medicíně zvláštní místo. Zkrátka depresi není možné diagnostikovat právě tak lehce, jako třeba problémy se srdcem nebo onemocnění páteře. EKG nebo rentgen pomohou lékařům a pojistitelům posoudit a zhodnotit nemoc, případně přiřadit správnou diagnózu. U psychických nemocí nejsou taková vodítka. Pojišťovny tak musí odhadnout a popsat rizika, která lze jen stěží objektivizovat.

Jak k tomu tedy přistupuje Mnichovská zajišťovna?

Pro popis rizika a odhad plnění není obraz takových chorob jasný a lze ho tedy jen těžko posoudit. Proto je mnohem důležitější než kdekoli jinde a kdykoli předtím propojit se se špičkovým psychologickým výzkumem a těžit z blízkosti k objeveným inovacím. Mnichovská zajišťovna touto cestou podstatně rozšířila své angažmá v této oblasti: od roku 2016 kooperuje naše Centrum kompetencí v lékařském výzkumu a poradenství (Center of Competence Medical Research & Consulting) s psychiatrickou klinikou Mnichovské univerzity (Ludwig-Maximilians-University Munich). Prvním počinem je námi iniciovaný projekt zaměřený na lepší technickou měřitelnost a objektivizaci diagnóz deprese a schizofrenie.


Mohlo by vás zajímat: Psychická újma na zdraví: I takový je dopad kyberkriminality


Může Mnichovská zajišťovna v tomto směru už nějak podpořit pojišťovny?

Poskytujeme poradenství ke všem aspektům z psychiatrie, hodnotíme odborné posudky a sdílíme naše poznatky ze spolupráce se špičkovým výzkumem. Chceme na jednu stranu učinit srozumitelnějším, jak deprese, schizofrenii nebo úzkostné poruchy rozpoznat a léčit. Na druhou stranu chceme vytvořit našim zákazníkům nějaké konkurenční výhody. Protože je zřejmé, že kdo rozumí psychiatrickým diagnózám, ten je dobře vyzbrojen pro budoucnost.

Co to konkrétně obnáší?

Vedle už uvedeného partnerství s mnichovskou univerzitou kooperujeme i s Munich Health, což je divize Mnichovské zajišťovny, v rámci níž je shromážděno mezinárodní know-how z oboru zdravotnictví celé naší skupiny. Dále neustále rozvíjíme spolupráce s inovátory na poli mentálního zdraví. Jsme napojeni na start-up v oblasti inovativních řešení, jak psychiatrické nemoci včas rozpoznat a zajistit jejich optimální léčbu.

Doposud vedla komplexita psychických onemocnění, stejně jako jejich omezená objektivizace k tomu, že životní pojišťovny nemohly často nabízet pojistnou ochranu pro tuto oblast. Například díky údajů ze smartphonu, které jsou dány dobrovolně k dispozici, se můžeme dozvědět více a rozšířit pojistitelnost lidí s prvními takovými psychickými symptomy v chování.

 

Zdroj: Munich Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články