Náklady rostou. Veřejné zdravotní pojištění v Rakousku přesto skončilo přebytkem


			Náklady rostou. Veřejné zdravotní pojištění v Rakousku přesto skončilo přebytkem
1.9.2017 Zahraničí

I když meziročně výdaje z veřejného zdravotního pojištění v Rakousku v loňském roce opět stouply ve všech oblastech, uzavřelo své hospodaření s přebytkem 81 milionů eur.

Z Ročenky rakouského sociálního zabezpečení 2017 vydané před měsícem Hlavním svazem nositelů sociálního zabezpečení (Hauptverband der Sozialversicherungs-Träger) vyplývá, že celkové příjmy zákonných nemocničních pokladen činily loni 17,863 miliardy eur, což bylo o 4,3 % více než o rok dříve.

Na jedné straně se zvýšilo pojistné odváděné do systému o 3,3 %, a na druhé straně stoupl počet osob s výdělečnou činností a odvody na zdravotní pojištění. Vedle toho se ale také zvedly příjmy plynoucí například z poplatků za recepty, úhrad některých zdravotních služeb a náhrad za výdaje spojené s plněním pojišťoven, a to velmi podstatně: o 9,5 %.


Mohlo by vás zajímat: Jak stát uchrání spotřebitele až k (finanční) smrti


Avšak vzrostly i výdaje systému na konečných 17,782 miliardy eur. Rok tak skončil přebytkem ve výši 81 milionů eur, ale meziročně vzrostly výdaje veřejného zdravotního pojištění o 4,1 %, absolutně o 694 milionů eur.

Z celkové vynaložené částky připadalo 94,5 % na zdravotní pojistná plnění. Ta vzrostla bez výjimky ve všech oblastech. Zvýšení se ovšem týkalo i správních nákladů (plus 4,3 %).

Za co pojišťovny utrácely

Největší díl nákladů připadal loni s částkou 5,004 miliardy eur na péči v nemocničních zařízeních (očištěno o náklady vynaložené za ambulantní péči). Následují výdaje na lékařskou pomoc a související plnění (4,259 miliardy eur). Sem spadají také fyzioterapeutická, psychoterapeutická a ergoterapeutická ošetření, ambulantní péče, jakož i diagnostické postupy klinických psychologů.

Na třetím místě následovaly náklady na léčiva s částkou 3,452 miliardy eur a na čtvrtém místě výdaje za zubní ošetření a zubní náhrady se sumou 1,015 miliardy eur.


Mohlo by vás zajímat: Španělská cesta. Hegemonie bankopojištění


Největší meziroční nárůst zaznamenala oblast rehabilitací. Ta loni stála o více než čtvrtinu více (přesněji o 27,2 %; konečný účet 316 milionů eur). Dvojciferným tempem se navýšily náklady také ve sféře včasného rozpoznání diagnóz a posílení zdraví (plus 11,4 %).

Pojištění pro všechny

V roce 2016 bylo v rakouském zákonném zdravotním pojištění zúčastněno 8,815 milionu osob. Z nich 6,662 milionu přispívalo do systému pravidelně pojistným. Necelé dva miliony byly pojištěny v systému bez platby pojistného a zhruba 200.000 pojištěnců bylo ve speciálním režimu ochrany v ošetřovatelských zařízeních.

Celkově je rakouským veřejným zdravotním pojištěním chráněno více lidí, než kolik jich má na území tohoto státu své bydliště. Započítávají se totiž i lidé se zahraničním bydlištěm, kteří získali ochranu z veřejného zdravotního pojištění dlouhodobým zaměstnáním v této zemi.

Výdaje zákonného zdravotního pojištění v Rakousku

Oblast výdajů

Výdaje
2016 v
milionech EUR

plus
oproti 2015

 

Nemocniční péče (bez ambulantní)

5.004

2,7 %

Lékařská pomoc a podobná plnění

4.259

4,2 %

Léčiva

3.452

2,9 %

Ošetření zubů a zubní náhrady,

1.015

6,0 %

Nemocniční dávky

709

3,4 %

Výdaje spojené s mateřstvím

682

5,4 %

Upevňování zdraví a prevence nemocí včetně medicínské rehabilitace

545

4,6 %

Rehabilitační náklady

316

27,2 %

Léčebná pomoc, podpora, pomůcky

264

2,3 %

Cestovné, náklady na přepravu

235

2,7 %

Včasná diagnostika a posílení zdraví/imunity

221

11,4 %

Medicínská domácí péče

19

0,5 %

Správní náklady a zúčtování

479

4,3 %

Ostatní výdaje

496

7,2 %

Ostatní plnění

86

0,5 %

Výdaje CELKEM

17.782

4,1 %

Zdroj: „Ročenka rakouského sociálního zabezpečení – 2017“ vydaná Hlavním svazem nositelů sociálního zabezpečení

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články