Životní pojištění jako motor rakouské ekonomiky


			Životní pojištění jako motor rakouské ekonomiky
28.7.2017 Spektrum, Produkty

V současné době existuje v Rakousku na 9,2 milionu kusů smluv životního pojištění. 46 % rakouských domácností disponuje životním pojištěním. Jednotlivec profituje z jistoty a flexibility daných takovou smlouvou. Současně je ale životní pojištění také navíc i motorem konjunktury, oporou v oblasti rizik a stabilizátorem důchodového systému – a v neposlední řadě pilířem rakouského národního hospodářství.

Soukromé životní pojištění je v Rakousku nástrojem zásadního významu, pokud jde o jistotu a osobní zabezpečení. Nyní je v Rakousku 9,2 milionu životních pojistných smluv; takový kontrakt má 46 %t rakouských domácností. V průměru vydávají Rakušané na životním pojistném 785 eur ročně. Životní pojišťovny spravují v Rakousku částku ve výši asi 70 miliard eur. To odpovídá 12 % celkového finančního jmění soukromých domácností.

Životní pojištění pro privátní risk management

Životní pojištění nezahrnuje jen (často citovanou) komponentu úspor, ale především slouží jako zabezpečení proti „úderům osudu“. Profesor Dr. Christoph Badelt, šéf Rakouského ústavu pro hospodářský výzkum (WIFO) poznamenává, že „právě v časech nízkých úroků by měla do popředí znovu vystoupit základní funkce životního pojištění, totiž krytí rizik.“

Zejména pro mladé rodiny může být zajištění proti rizikům, která může život přinést, existenčně důležité.

Životní pojištění jako stabilizátor národní ekonomiky

Pojistná plnění ze životního pojištění doplňují státní dávky, a přispívají tak k odlehčení břemen, která veřejný sektor nese. Na základě již odsouhlasené reformy a budoucího vývoje je třeba počítat s poklesem státních penzí, což je třeba kompenzovat dodatečným zabezpečením.


Mohlo by vás zajímat: Studie vlády: Český penzijní systém je udržitelný


„Životní pojištění v Rakousku je jedinou formou spoření, která nezaručuje pouze plnění jako takové, ale také může garantovat určitou výši důchodu (renty) s dlouhým časovým horizontem. Právě to je v dnešní době velmi cenné,“ říká Manfred Rapf, mluvčí sekce životního pojištění při Rakouském svazu pojistitelů (VVO). S ročními výplatami ve výši 8,4 milionu eur funguje životní pojištění jako motor konjuktury, zvyšuje kupní sílu a ekonomickou poptávku.

Se spravovaným jměním v celkové výši okolo 70 miliard eur patří životní pojišťovny mezi nejsilnější institucionální investory. Díky dlouhodobému a konzervativnímu ukládání peněz stabilizují finanční trh a tím i celé hospodářství. Navíc ještě významně přispívají k financování státního dluhu.

Objem úvěrů soukromých domácností určených na pořízení nemovitosti činí asi 100 miliard eur. Velkou část těchto půjček by nebylo možné bez životního pojištění k jejich zajištění vůbec získat. Nyní investují životní pojišťovny už samy do výstavby a pořízení obytných prostor. Kromě toho by do budoucna mohl vzniknout díky liberalizaci investičních předpisů dodatečný potenciál pro financování projektů v infrastruktuře nebo dodatečné bytové výstavbě.

Zdroj: www.vvo.at

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články