Hannover Re: Zvýšení pojistného o 11 % v 1. pololetí 2018


			Hannover Re: Zvýšení pojistného o 11 % v 1. pololetí 2018

Zajišťovna Hannover Re oznámila výsledky za 1. pololetí 2018. Upozorňuje zvláště na dvouciferný nárůst pojistného a provozního zisku. 

Hlavní výsledky v 1. pololetí 2018

  • hrubé pojistné vzrostlo o 11 % na 10 mld. EUR;
  • zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) se zvýšil o 13,5 % na 907,3 mil. EUR;
  • dosažená návratnost investic (Return on Investment – ROI) ve výši 3,1 % předčila očekávání stanovené ve výši alespoň 2,7 %;
  • kombinovaná kvóta[1] v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) se zlepšila na 95,7 % ve srovnání s 96,5 % ve stejném období roku 2017;
  • čistý zisk se zvýšil o 3,8 % na 555,3 mil. EUR,
  • ukazatel ROE (rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) dosáhl úrovně 13,2 % a jasně překročil minimální cíl stanovený na 9,5 %.

Bližší hodnocení vybraných výsledků

Hannover Re je vysoce spokojena s vývojem hospodaření v 1. pololetí 2018. Potvrdila, že očekává celoroční čistý zisk ve výši více než 1 mld. EUR. Výkonný ředitel Hannover Re Ulrich Wallin zdůraznil, že na pozitivních výsledcích v 1. pololetí 2018 se podílely jak oba segmenty zajištění, tj. neživotní (bez soukromého zdravotního) a životní včetně zdravotního, tak rovněž stabilní investiční výnosy. Potvrdil, že ziskové cíle pro rok 2018 zůstávají v platnosti, i když ve 2. pololetí 2018 bude nutno vyvinout značné úsilí v oblasti řízení portfolia zejména v souvislosti s vývojem úmrtnosti v jejím kmeni v USA.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: O opisování


Hrubé pojistné vzrostlo v 1. pololetí 2018 o 11 % na výše uvedených 10 mld. EUR. V 1. pololetí 2017 činilo 9 mld. EUR. Při očištění o kurzové dopady by růst pojistného činil dokonce 18,1 % a byl by tak v souladu s celoročním cílem. Čisté zasloužené pojistné stouplo na 8,3 mld. EUR, přičemž ve stejném období předchozího roku dosáhlo výše  7,5 mld. EUR, což odpovídá růstu o 10,8 %. Při konstatních směnných kurzech by nárůst tohoto pojistného činil dokonce 17,9 %.

V neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) byl Hannover Re schopen docílit v průměru vyšší sazby. Obecně je nutno ale konstatovat, že oživení v oblasti sazeb se nekonalo, a nenaplnila se tak očekávání mnoha hráčů na trhu. Na trhu katastrofických rizik v USA trvala nadále hojná nabídka dodatečných kapacit z alternativních kapitálových trhů, která zabránila silnější reakci na cenové straně tradičního zajištění.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Hannover Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články