Hannover Re znovu očekává miliardový zisk


			Hannover Re znovu očekává miliardový zisk
14.2.2017 Pojistný trh

Díky nad očekávání dobrému výsledku při obnovování smluv docílí Hannover Re v tomto roce koncernový zisk v miliardové výši, a to již potřetí za sebou. Proto také mohly být upraveny směrem nahoru prognózy pro běžný rok.

Zajistné se má zvýšit o několik procent a zisk třetího největšího světového zajistitele má dosáhnout více než jednu miliardu EUR. V předcházející prognóze se vycházelo ze stagnujícího či mírně sníženého zajistného a ze zisku přesahujícího 950 mil. EUR. Tzv. kombinovaná kvóta by měla zůstat nezměněna na úrovni pod 96 %. Zmíněná optimističtější prognóza byla oceněna na burzách, neboť dne 1. 2. 2017 stoupl kurz akcií Hannover Re o 2 %.

Optimismus překvapuje o to více, že cenová konkurence nadále přetrvává a sazby se ještě plošně nestabilizovaly. V tradičním neživotním pojištění (bez pojištění nemoci) byly podle údajů Hannover Re obnoveny bezmála dvě třetiny smluv se zajistným ve výši 4,69 mld. EUR. Obnovená výše zajistného činí 4,62 mld. EUR, což je o 1,4 % méně. Zahrne-li se strukturované zajištění (strukturierte Rückversicherung; structured reinsurance), pomocí kterého prvopojistitelé přenášejí pojistně-technická rizika, aby snížili solventnostní požadavky, tak růst se přece jen posune až k 7,0 %. Poptávka po zajišťovacích řešeních, jež odlehčují od „tlaku“ solventnosti, byla značná zejména v Evropě, Severní a Latinské Americe, čímž mohl být zaúčtován výrazný nárůst zajistného.

Zajišťovna Hannover Re je velmi spokojena s obnovou smluv v Severní Americe. V USA totiž citelně poklesl tlak na sazby v důsledku hospodářského oživení. Zajistné a podmínky zajištění mohly být udrženy na maximálně stabilní úrovni.

V Kanadě po ničivých lesních požárech byla možná značná cenová zvýšení. Celkově vzrostl objem zajistného v Severní Americe o 6,5 %. Dceřiná společnost E + S Rück profitovala na německém trhu ze zvýšení pojistného pojistiteli, kteří provozují pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Celkově zůstalo zajistné docílené v Německu v podstatě stabilní. Špatný byl však vývoj sazeb ve speciálních odvětvích přepravy a letecké dopravy.

S ohledem na již nedostačující zajistné byly části tohoto obchodu opuštěny. V pojištění přepravy činil pokles zajistného 3,3 % a v letecké dopravě 15,8 %. Ve speciálních odvětvích – úvěr a kauce – probíhal obchod naproti tomu úspěšně, v zajištění politických rizik byl však výsledek o něco méně úspěšný. V těchto třech posledně jmenovaných odvětvích byl zaregistrován přírůstek zajistného ve výši 7 %. V zajištění katastrofického obchodu zaznamenal Hannover Re naproti tomu kvůli poměrně nízkým škodám další snížení cen. V USA vedl hurikán „Matthew“ pouze k lokálnímu zvýšení sazeb. Dohromady se v zajištění katastrofických rizik zvýšilo zajistné o 2,9 %, protože mohly být upsány vyšší podíly u ziskových programů.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články