Jak se k berlínskému teroristickému útoku postavily německé pojišťovny?


			Jak se k berlínskému teroristickému útoku postavily německé pojišťovny?

Teroristický útok v Berlíně z 19. prosince 2016,  kdy útočník najel náklaďákem do davu na vánočních trzích, šokoval, vyvolal obavy, ale i posílil odpor vůči islámským fanatikům. Vyžádal si 12 mrtvých a 53 zraněných. Zahynula i jedna Češka. Do řešení dopadů tohoto hanebného činu je zapojeno také pojišťovnictví.

Podle německé právní úpravy je do likvidace takových pojistných událostí zapojen spolek Verkehrsopferhilfe e.V. (VOH), který je zařízením německých pojistitelů, kteří provozují pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Má funkci Garančního fondu, který musí plnit například povinnosti plynoucí z čl. 10/1 směrnice 2009/103/ES, tj. poskytovat náhradu škody minimálně do výše povinného pojištění v případě věcných škod nebo škod na zdraví způsobených nezjištěným vozidlem nebo vozidlem, u něhož nebyla splněna pojistná povinnost stanovená v článku 3 této směrnice. VOH řeší rovněž případy, jak se uvádí na jeho webových stránkách, kdy bylo auto úmyslně a protiprávně použito jako zbraň.

Při úmyslně způsobených škodách motorovým vozidlem zaplatí VOH maximálně 7,5 mil. EUR na každého poškozeného a u věcných škod 1 mil. EUR na každou škodnou událost. Mezi obětmi na životech bylo 7 německých občanů a jedna oběť z České republiky, Ukrajiny, Itálie, Izraele a Polska. VOH zveřejnil speciální formulář pro nahlášení škody, týkající se výhradně uplatnění nároků z teroristické události dne 19. 12. 2016. Začátkem ledna 2017 byla již provedena řada oznámení.

Tento teroristický útok v Berlíně je nejtěžším útokem v dějinách Spolkové republiky Německo. Riziko terorismu výrazně stouplo v roce 2016. Udály se čtyři islámsky motivované útoky (například výbuch v Essenu – 3 zranění; útok nožem ve Würzburgu – 5 zraněných; bombový útok v Ansbachu – 15 zraněných). Mnohé útoky byly způsobeny i pravicovými radikály. Po teroristickém činu v Berlíně byla připravenost pomoci značná. Ve zmíněném článku se zmiňuje předpoklad, že zákon o odškodnění obětí vylučuje útoky způsobené motorovými vozidly. Podle nejnovějších informací médií to však hodlá přezkoumat Spolkové ministerstvo práce. Pracovní společenství pod názvem „Arbeitsgemeinschaft City e. V.“ jako pořadatel vánočních trhů prý přijímá dary, které by měly kompenzovat výpadek zisku provozovatelů stánků.

Kromě toho, jak bylo výše uvedeno, se lze domáhat vůči VOH nároků na náhradu věcných škod. Praktickou likvidaci pojistných událostí pak přebírá pojišťovna Huk Coburg. Ročně likviduje VOH asi 60 pojistných událostí. V roce 2016 to bylo, až do berlínského teroristického útoku, 55 událostí.

Zdroj: Versicherungswirtschaft

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články