Pojištění terorismu v USA


			Pojištění terorismu v USA
20.1.2017 Pojistný trh, Produkty

V USA byl v roce 2002 přijat zákon o pojištění rizika terorismu. Byl několikrát prodloužen a nyní je účinný až do roku 2020. Počítá za určitých podmínek s podílením soukromého pojišťovnictví a federální vlády USA na škodách. Jelikož se v řadě zemí hledají modely pojišťování pro případ terorismu, uvádíme stručnou charakteristiku daného zákona.

Jednou z akutních hrozeb, kterým nyní pojišťovnictví čelí, je kromě přírodních katastrof i hrozba teroristických útoků. Škody plynoucí ze zřícení Světového obchodního centra a jiných budov v důsledku teroristického útoku dne 11. září 2001 činily cca 31,6 mld. USD, a to včetně podnikatelského pojištění odpovědnosti a pojistného plnění ze skupinového životního pojištění, což představuje 42,9 mld. v USD 2016. Asi dvě třetiny těchto pojistných plnění uhradily zajišťovny.

Vzhledem ke znepokojení plynoucího z omezené dostupnosti pojištění pro případ terorismu ve vysoce rizikových oblastech přijal Kongres USA zákon o pojištění rizika terorismu [The Terrorism Risk Insurance Act (TRIA)]. Tento zákon se stal součástí práva dne 26. listopadu 2002 a byl chápán jako prozatímní program. Umožňuje, aby se v případě závažného teroristického útoku pojišťovnictví a federální vláda podílely na škodách podle specifického pravidla. TRIA byl poté v prosinci 2005 prodloužen na další dva roky. Přijetí TRIA umožnilo, aby se začal rozvíjet trh pojištění pro případ terorismu, protože federální zarážka účinně limitovala podíl pojišťoven na škodách a značně zjednodušila upisovací proces. TRIA byla v prosinci 2007 znovu prodloužena, a to o sedm let do roku 2014 a pak opětně v lednu 2015 na dalších šest let. Nový zákon je znám pod názvem zákon o opětovném povolení programu pojištění pro případ rizika terorismu [The Terrorism Risk Insurance Program Reauthorization Act (TRIPRA), 2015].  

Zajímavosti amerického modelu

  • zákon, který prodloužil TRIA do roku 2020, zvyšuje mez, při které program začne fungovat (spouštěcí událost), ze 100 mil. USD škod postupně až na 200 mil. USD, přičemž přírůstek činí 20 mil. USD ročně, počínaje lednem 2016;
  • zákon zvyšuje částku, kterou musí krýt pojistitelé, tedy jejich agregátní vlastní vrub. Tato částka poroste ročně, počínaje lednem 2016 o 2 mld. USD z 27,5 mld. na 37,5 mld. USD;
  • spoluúčast – tj. částka, kterou musí pojistitel uhradit předtím než „nastoupí“ do federálního programu a zůstává i po lednu 2015 na 20 %;
  • příplatky, tj. částky, které musí pojistitel uhradit nad úroveň jeho individuální spoluúčasti, činí nyní 20 %. To znamená, že federální podíl je 80 %;
  • pojem „akt terorismu“ je definován v zákoně jako jakýkoli akt uznaný ministrem financí ve shodě s ministrem zahraničí a ministrem spravedlnosti, který je nebezpečný lidskému životu, majetku, nebo infrastruktuře a který vyústil ve škodu na území USA;
  • zákon se týká tzv. způsobilého pojistitele, kterým je ten pojistitel, který má přímé zasloužené pojistné z jakéhokoli pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů;
  • studie Rand Corporation, zveřejněná v dubnu 2014, obsahovala zjištění, že při teroristickém útoku se škodami až do 50 mld. USD by federální vláda vynaložila na úhradu škod více, než kdyby jen pokračovala v podpoře národního programu pojištění pro případ rizika terorismu, jelikož by pravděpodobně hradila též pomoc z titulu katastrofy.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články