Pavel Wiesner o novém produktu ČPP pojištění proti terorizmu


			Pavel Wiesner o novém produktu ČPP pojištění proti terorizmu
25.1.2017 Produkty

ČPP představila na začátku roku nový produkt pojištění proti teroristickým činům pro podnikatele a instituce veřejné správy. Na otázky pro koho je produkt ideální a jaký bude vývoj pojištění terorizmu v následujících letech, odpovídá Pavel Wiesner ředitel úseku podnikatelských rizik České podnikatelské pojišťovny.

Kdo je u tohoto produktu ideální klient?

Klienti by se mohli domnívat, že pojištění proti terorismu je vhodné pouze pro ústředí velkých korporací, velké výrobní závody, dopravní a telekomunikační infrastrukturu či dodavatele veřejných služeb. ČPP však své zákazníky upozorňuje, že riziko reálně hrozí všem skupinám, tedy i malým a středním podnikatelům. Pojištění proto nabízíme širokému okruhu subjektů včetně provozovatelů hotelů, restaurací či prodejen. Tento produkt je vhodný také pro jednotlivé subjekty veřejné správy.

Lidé si běžně neuvědomí, že krytí majetkových škod způsobených teroristickým činem, sabotáží, výtržnostmi, stávkou nebo občanskými nepokoji nespadá do standardního pojištění majetku. Tento, na českém trhu unikátní produkt, je dnes v západních zemích zcela běžnou součástí pojištění majetku. ČPP jej nabízela díky spolupráci se zahraničními partnery, ale u převzatého produktu máte smlouvu včetně pojistných podmínek v angličtině. Jako inovativní pojistitel jsme chtěli připravit tento produkt pro český trh a v českém jazyce tak, aby byl dostupný pro každého klienta - nejenom svým jazykem, rozsahem, ale i příznivou cenou. Produkt jsme připraveni nabízet na míru všem, malému krámku v centru města nebo velké továrně za městem. 

Jaké případy teroristických útoků pojištění kryje? 

Rád bych upozornil, že v tomto případě považujeme za teroristický čin poškozující jednání jakékoliv osoby nebo skupiny osob jednajících samostatně nebo ve spojení s jakoukoliv organizací spáchané z důvodů politických, náboženských nebo ideologických. Zahrnujeme sem i úmysl ovlivnit vládu nebo jednání spáchané za účelem nahnat strach veřejnosti. Nerozlišujeme mezi bombovými nebo jinými typy teroristických útoků.

Navíc nabízíme také možnost sjednat pojištění pro škodu na majetku způsobenou sabotáží, výtržnostmi či občanskými nepokoji. S násilným narušením veřejného pořádku včetně nemalých škod na majetku máme zkušenosti např. ze zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000 v Praze. Majetek klientů může být poškozen také v důsledku násilného narušení veřejného pořádku během sportovních akcí.


Mohlo by vás zajímat: Top 10 globálních podnikatelských rizik v roce 2017  global_risk


Jaké jsou zde výjimky? V zahraničí se většinou jedná o útoky nukleární, biologické, chemické a radiologické tzv. NBCR.

Ano máte pravdu. Náš produkt také obsahuje standardní výluky z pojištění známé ze zahraničních pojistných trhů. Jedná se o tzv. NBCR nebo např. válku a povstání. Pojištění NBCR však není obvyklé ani v zahraničí z důvodu nízké poptávky a vysoké ceny.

Součástí je i pojištění stávky, jak to funguje? Může se pojistit třeba letecká společnost proti ušlému zisku při stávce zaměstnanců?

V tomto případě se jedná o pojistné krytí v případě fyzického poškození nebo zničení hmotného majetku způsobené násilnostmi během stávky. Pojistku je možné rozšířit o krytí ztráty hrubého zisku, která vznikne přerušením provozu v důsledku poškození věcí. Pokud by například zaměstnanci v průběhu stávky poškodili letadlo, takže by se po dobu opravy nemohlo používat, letecké společnosti uhradíme škodu na letadle a také ušlý zisk po dobu opravy letadla.

Je možné toto pojištění využít v případě, kdy teroristický útok přeruší provoz společnosti? Nahradí její ušlý zisk?

Ano, ČPP umí připojistit také ušlý zisk. K základnímu rozsahu poškození nebo zničení majetku vlivem teroristického činu si může firma připojistit i ztrátu hrubého zisku vzniklou přerušením provozu, a to až na 18 měsíců. V nabídce máme také krytí pro ušlý nájem vlastníka pronajímané nemovitosti.

Jak je možné měřit riziko teroristického útoku?

Riziko v ČPP hodnotíme především s ohledem na místo pojištění a jeho okolí. Zajímá nás, zdali se jedná o exponované místo v centru velkého města nebo okraj menšího města, případně zdali jsou v okolí potencionální cíle typu velvyslanectví apod. Důležitým faktem je také činnost pojištěného a typ pojišťované nemovitosti.

Jaké má produkt zajištění?

Jen to nejlepší. Produkt jsme připravili společně s naším partnerem v Londýně, celosvětově známou institucí pojišťovacího a zajišťovacího trhu Lloyd's. V USA vznikla po 11. září 2001 dohoda TRIA (Terrorism Risk Insurance Act). Ta velmi zjednodušeně nabízí pojišťovnám spoluúčast na škodách z terorismu v případě extrémních škod, jako bylo po útoku na World Trade center.

Jak by v případě něčeho podobného reagovala naše vláda a státní podpora?

TRIA vznikla jako reakce vlády USA na nedostatek ochoty a hlavně kapacity pojistitelů krýt především velká rizika po 11. září. Tato tzv. federální zajistná facilita slouží na krytí velkých škod, je pro pojistitele zdarma a jejím účelem je zabezpečení dostupnosti produktu pro každého. Různé komplexní modely fungují i v mnoha zemích Evropy. Například v Rakousku existuje od roku 2002 pool se zajistnou kapacitou pro všechna rizika. Po 15 letech od teroristických útoků na WTC se však pojišťovací trh změnil, vysoká konkurence mnoha světových zajistitelů dnes dokáže zabezpečit dostupnější a komplexnější krytí. Domníváme se, že převážnou většinu rizik v České republice by pojišťovny dokázaly zabezpečit bez pomoci státu. Druhou stranou mince je však propojištěnost a ochota klientů si za krytí zaplatit. Pokud by však v České republice došlo k podobnému neštěstí jako v USA, vláda by určitě musela reagovat.


Čtěte také: Pojištění terorismu v USA 


Jaké provize nabízíte makléřům za sjednání pojištění?

Pojišťovacím zprostředkovatelům nabízíme standardní výši provize pro podnikatelská pojištění. V tomto případě nerozlišujeme, o jaký typ pojištění se jedná.

Existuje možnost, že by bylo toto pojištění v budoucnosti povinné, například u vládních či veřejných institucí nebo velkých dodavatelů veřejných služeb jako je ČEZ?

Domnívám se, že výhled bezpečnostní situace ve světě není příznivý a pojištění těchto rizik by se mělo stát běžnou součástí pojištění majetku. Na druhou stranu si však nemyslím, že se v blízké budoucnosti bude jednat o povinně smluvní pojištění. Nicméně určitě může dojít k nařízení nebo doporučení státních orgánů, aby byl majetek ve vlastnictví státu na tento druh rizika pojištěn.

Kde vidíte pojištění terorismu za pět let? 

Spolu s kolegy v ČPP se snažíme prostřednictvím vlastního produktu zvýšit povědomí o teroristických hrozbách a možnosti pojištění. Očekáváme, že by si produkt v průběhu 5 let mohlo sjednat alespoň 10 % podnikatelů, kteří si uvědomují potencionální ohrožení svého majetku a provozu nebezpečími, která mohou reálně nastat a nejsme schopni je ovlivnit.

Děkuji za rozhovor

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články