2018: Hannover Re narostl zisk o 10,5 %. Solventnostní poměr NN Group 230 %


			2018: Hannover Re narostl zisk o 10,5 %. Solventnostní poměr NN Group 230 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné finanční výsledky za celý rok 2018. V tomto článku je níže na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ zajišťovny Hannover Re a pojišťovací skupiny NN Group.

Hannover Re

 • čistý zisk skupiny vzrostl v roce 2018 oproti předchozímu roku o 10,5 % na 1,06 mld. EUR. V roce 2017 dosáhl výše 0,96 mld. EUR;
 • navrhuje se vyplatit dividendu za rok 2018 ve výši 5,25 EUR na akcii. V předchozím roce bylo vyplaceno 5,00 EUR na akcii;
 • nominální hodnota akcie se zvýšila ze 70,22 EUR v roce 2017 na 72,78 v roce 2018;
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl vykázán v roce 2018 ve výši 12,2 %; v předchozím roce činil 10,9 %;
 • hrubé předepsané pojistné zaznamenalo v roce 2018 nárůst o 7,8 % a dostalo se tak na hodnotu 19,2 mld. EUR. Po očištění o měnové vlivy by zvýšení pojistného činilo dokonce 11,6 %;
 • kombinovaná kvóta[1] skončila v roce 2018 na úrovni 96,5 %, kdežto v předchozím roce byla těsně pod 100 % (99,8 %);
 • cílem skupiny v roce 2019 je docílit čistý zisk ve výši 1,1 mld. EUR.

V příslušném tiskovém sdělení o výsledcích roku 2018 zdůraznil Ulrich Wallin, výkonný ředitel Hannover Re, že finanční rok 2018 opětně dosvědčuje ziskovost společnosti. Uvedl, že je osobně potěšen především tou skutečností, že byla docílena dvojciferná výše ukazatele ROE, a to již desátý rok po sobě. Podle Wallina je důležité, že přes významné zatížení plynoucí z velkých škod a podstatných jednorázových výplat v životním a zdravotním zajištění je společnost schopna zachovat pro akcionáře vyhlídku na atraktivní dividendu. V žebříčku největších globálních zajišťoven 2018 podle výše hrubého předepsaného pojistného, sestaveném ratingovou agenturou A. M. Best, figuruje Hannover Re na čtvrtém místě, a to za Munich Re, Swiss Re a Berkshire Hathaway.[2]  


Mohlo by vás zajímat: 2018: Zisk Allianz na top úrovni. Solidní výkon Talanx Gruppe


NN Group

 • provozní výsledek dosáhl v roce 2018 výše 1626 mil. EUR a oproti předchozímu roku se tak zvýšil o 3 %;
 • čistý zisk byl v roce 2018 vykázán ve výši 1117 mil. EUR. V předchozím roce činil 2110 mil. EUR. Snížení zisku v roce 2018 bylo ovlivněno zejména vývojem ve čtvrtém čtvrtletí, kdy ztráta dosáhla výše 533 mil. EUR. Podepsalo se na tom podle NN Group zhoršení goodwillu plynoucí z probíhající integrace společností NN Life a Delta Lloyd Life, oznámené dne 13. 12. 2018 a pak též nižší úroveň neprovozních položek;
 • hodnota nové produkce činila 391 mil. EUR v roce 2018, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 13,4 %;
 • navrhuje se vyplatit za rok 2018 dividendu ve výši 1,90 EUR na akcii, tj. o 14,5 % více než v roce 2017;
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnosti II (S II) byl ke konci roku 2018 vykázán ve výši 230 %.

Lard Friese, výkonný ředitel NN Group, vyhodnotil rok 2018 jako úspěšný. Skupina posílila tržní pozici a učinila řadu důležitých kroků v integraci společnosti Delta Lloyd, pokud jde například o řízení aktiv, bankovnictví a pojišťovací byznys v Nizozemsku a Belgii. Důležité bylo, že Nizozemská centrální banka dala souhlas k rozšíření dílčího interního modelu (S II) tak, aby do něj byly zahrnuty entity Delta Lloyd provozující životní a neživotní pojištění v Nizozemsku. Dalším z kladů byla redukce celkových nákladů v roce 2018 v Nizozemsku a Belgii ve výši 289 mil. EUR ve srovnání s úrovní režijních výdajů v roce 2016. Skupina pokročila v integraci týmů, systémů a procesů, zvýšila efektivnost a zavedla nové pojistné produkty a služby.


[1] Souhrn škodného poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[2] https://www.reinsurancene.ws/munich-re-recovers-top-spot-in-a-m-bests-2018-reinsurance-rankings/

Zdroj: Hannover Re; NN Group.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články