Insurance Europe: Co chystá Brusel v souvislosti s orgány dohledu?


			Insurance Europe: Co chystá Brusel v souvislosti s orgány dohledu?

Insurance Europe (IE) vydala v lednu prohlášení, ve kterém informuje o projednávání zprávy o přezkoumání činnosti evropských orgánů dohledu ve Výboru pro hospodářství a měnu (ECON) Evropského parlamentu. IE pokládá výsledek hlasování v zásadě za pozitivní s tím, že určité obavy zůstávají, pokud jde o návrhy na změnu správy a řízení (governance).

Ve finančním sektoru EU je vytvořen „Evropský systém dohledu nad finančním trhem“ a jeho součástí je rovněž EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a  zaměstnanecké penzijní pojištění), který byl zřízen nařízením č. 1094/2010/EU. Evropský parlament se nyní zabývá návrhem na změny všech relevantních nařízení, jež se týkají evropských orgánů dohledu, tj. včetně nařízení 1094/2010/EU.

K jednání ECON se vyjádřil Olav Jones, zástupce generální ředitelky IE: „Vítáme několik návrhů ve zprávě k návrhu příslušného nařízení, které by mohly učinit EIOPA více čitelnou a odpovědnou a poskytnout jí jasnější mandát. Návrhy posilují také pravomoc lokálních orgánů dohledu pro výkon jejich činnosti, což by mělo umožnit, aby EIOPA lépe využívala svou existující pravomoc.“


Mohlo by vás zajímat: UNIQA ve formě. Loni posílila na pojistném meziročně o 7,4 %


Zejména návrh propojit úžeji rozpočet EIOPA s jejím fungováním, a to při zvýšené kontrole ze strany Evropského parlamentu a Rady EU, může pomoci zajistit odpovědnost (accountability – být transparentní, odpovědný, mít jasná práva a povinnosti) EIOPA. Je rovněž vítán návrh podpořit financování EIOPA minimálně 35 % ze strany Evropské komise.

Je taktéž pozitivní, že národním orgánům dohledu zůstává odpovědnost za dohled nad interními modely. Úzká vazba mezi modelem pojišťovny a jejím rizikovým profilem znamená, že takový dohled musí zůstat u vedoucího orgánu dohledu (lead supervisor). Nicméně IE uznává, že EIOPA by mohla, pokud bude požádána příslušným orgánem dohledu, poskytovat poradenství a pomáhat řešit spory. 

Kladně lze hodnotit též návrhy týkající se mandátu EIOPA. Vzhledem k tomu, že několik předchozích vlastních iniciativ EIOPA vyvolalo otázky ohledně prioritizace jejich zdrojů, je důležité, že činnost EIOPA – včetně pokynů a doporučení – bude silně svázána s jejím mandátem vymezeným v legislativě.


Mohlo by vás zajímat: Libor Stodola: AXA chce být vždy o krok před tržním standardem


IE podporuje i návrhy směřující k lepší koordinaci dohledu nad přeshraničním pojišťovacím obchodem. To by mělo EIOPA umožnit, aby realizovala svoji roli při zajišťování bezpečného a konkurenčního trhu pro pojistitele, kteří provozují svoji činnost i přeshraničně.

Nicméně v oblasti správy a řízení (governance) není jisté, zda kvalita rozhodování a přípravy EIOPA se může zlepšit bez zapojení národních orgánů dohledu do navrhované nové výkonné rady. IE se domnívá, že současná správní rada EIOPA značně těží ze zapojení národních orgánů dohledu, které mají každodenní zkušenost s výkonem dohledu a mají znalosti o různých pojistných produktech, dostupných na evropském pojistném trhu.“.

Na závěr je třeba podtrhnout, že projednávání návrhu nového nařízení v Evropském parlamentu je třeba nadále věnovat pozornost, jelikož činnost EIOPA má vliv a dopad i na provozování pojišťovací činnosti v České republice. Zpřesnění jejího mandátu je nezbytné mimo jiné z toho důvodu, aby se nedublovala dohledová činnost a zbytečně se nezvyšovaly implementační náklady pojišťoven.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články