Poradenství pod mikroskopem: MLM a Pool (celkové počty)


			Poradenství pod mikroskopem: MLM a Pool (celkové počty)

Kolik je na trhu celkem zasmluvněno PPZ? Kolik je zde celkově VZ? Kolik je zde celkově PA? A jak se vyvíjí jejich počty v čase? Na to hledala odpověď společnosti EXPERTI NA FINANCE. Zdrojem dat, zde použitých, je registr ČNB a na něm zveřejněné celkové počty.

Počínaje 2. kvartálem roku 2017 byly statistiky rozšířeny o celkové počty ve finančně-poradenském oboru. Tedy ne jenom počty PPZ zasmluvněných v jednotlivých PA, ale celkové počty PPZ (Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé), VZ (Vázaní zástupci) a PA (Pojišťovací agenti) v České republice.

Statistky jsou znázorněny jednak v tabulkách a dále i v grafech. Aktualizace údajů zde zveřejněných je vždy začátek každého kvartálu v konkrétním roce (aktualizace probíhá vždy k 9. dni v prvním měsíci kvartálu). Tyto údaje sice aktualizujeme na měsíční bázi, ale zde by měsíční aktualizace vedla k nepřehlednosti.


Mohlo by vás zajímat: Přikryl a Čechová: Co přináší revize motorové směrnice?


Úplným počátkem těchto statistik je 20.1.2014. Na měsíční bázi jsme začali sledovat od 9.5.2015. Takže prvním porovnávaným údajem, v tabulkách i následně v grafech, je vždy 20.1.2014. Všechny další údaje jsou již k 9. dni příslušného měsíce. Pouze v případě počtu VZ dle zákona o spotřebitelském úvěru, je možnost statistik až od 4. měsíce roku 2017, tedy až po účinnosti patřičného zákona.

V první tabulce jsou zobrazeny počty jednotlivých PA, počty PPZ v nich zasmluvněných a počty VZ, jak pro investice, tak i pro spotřebitelské úvěry. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým „semaforovým“ kolečkem.

Tabulka 1 Celkove pocty

TABULKA 1 - vývoj počtu PA, PPZ a VZ (zdroj registr ČNB(* statistiky jsou možné až od 04/2017)

Další tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek). Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017; 2017 vs. 2018 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20.01.2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.

Tabulka 2 Celkove pocty

TABULKA 2 - meziroční vývoj počtu PA, PPZ a VZ (zdroj registr ČNB(* statistiky jsou možné až od 2017) 

Grafické znázornění vývoje počtů, které byly výše v tabulkách.

Tabulka 3 Celkove pocty

GRAF 1 - Počty PA (zdroj registr ČNB)

Tabulka 4 Celkove pocty

GRAF 2 - Počty PPZ a VZ (zdroj registr ČNB)

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články