Poradenské firmy v číslech: MLM a Pool (počty PPZ)


			Poradenské firmy v číslech: MLM a Pool (počty PPZ)

Společnost EXPERTI NA FINANCE přináší statistiky jednotlivých finančně poradenských společností, které se týkají počtu zasmluvněných PPZ. Tedy počtu lidí, kteří pracují ve finančně-poradenském oboru pod hlavičkou dané společnosti. Zdrojem dat zde použitých je registr ČNB a na něm zveřejněné počty jednotlivých PPZ pod konkrétními společnostmi. Kolik spolupracovníků je zasmluvněno v jednotlivých společnostech a jak se vyvíjí jejich počet v čase?

Statistky jsou znázorněny  v tabulkách. Aktualizace údajů zde zveřejněných je vždy začátek každého kvartálu v konkrétním roce (aktualizace probíhá vždy k 9. dni v prvním měsíci kvartálu). Tyto údaje sice aktualizujeme na měsíční bázi, ale zde by měsíční aktualizace vedla k nepřehlednosti.


Mohlo by vás zajímat: Poradenské firmy v číslech: MLM a Pool (celkem)


Úplným počátkem těchto statistik je 20. 1. 2014. Na měsíční bázi jsme začali sledovat od 09. 5. 2015. Takže prvním porovnávaným údajem, v tabulkách i následně v grafech, je vždy 20. 1. 2014 a následně všechny další údaje jsou již k 9. dni příslušného měsíce. Vzhledem k relativnímu nováčkovi na finančně-poradenském trhu, společnosti FG Financial Group, a.s., je možné u ní dělat statistiky až od 10. měsíce roku 2015. Tedy to je jediná výjimka k výše uvedenému.

Díky těmto údajům je možné si udělat obrázek o tom, která ze společností se rozrůstá (co do počtu poradců v ní zasmluvněných) a která naopak ztrácí. Každopádně nikde zde nebudou uváděny spekulace proč tomu tak je - záměrem je pouze dát k dispozici poradcům číselné a grafické údaje a na nich následně je, jak tyto údaje využijí.


Mohlo by vás zajímat: Mírné snížení zisku Generali ve 3. čtvrtletí 2017


První ze statistických údajů se týká vývoje počtu poradců u jednotlivých finančně-poradenských společností typu MLM. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým „semaforovým“ kolečkem.

TABULKA 1 - vývoj počtu PPZ ve finančně-poradenských společnostech - MLM

Zdroj: ČNB

Dalším statistickým údajem je stejné porovnání jako v předchozím případě, jen tentokráte pro společnosti typu Pool.

TABULKA 2 - vývoj počtu PPZ ve finančně-poradenských společnostech - Pool

Zdroj: ČNB

Další tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek) poradců ve společnostech typu MLM. Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20. 1. 2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.

TABULKA 3 - meziroční vývoj počtu PPZ ve finančně-poradenských společnostech - MLM

Zdroj: ČNB

Poslední z tabulek opět zobrazuje stejné údaje jako ta předchozí, jen pro finančně poradenské společnosti typu Pool.

TABULKA 4 - meziroční vývoj počtu PPZ ve finančně-poradenských společnostech - Pool

Zdroj: ČNB

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články