Poradenství pod drobnohledem: MLM a Pool (počty PPZ)


			Poradenství pod drobnohledem: MLM a Pool (počty PPZ)

Společnost EXPERTI NA FINANCE přináší statistiky jednotlivých finančně poradenských společností, které se týkají počtu zasmluvněných PPZ. Tedy počtu lidí, kteří pracují ve finančně-poradenském oboru pod hlavičkou dané společnosti. Zdrojem dat zde použitých je registr ČNB a na něm zveřejněné počty jednotlivých PPZ pod konkrétními společnostmi. Kolik spolupracovníků je zasmluvněno v jednotlivých společnostech a jak se vyvíjí jejich počet v čase?

Statistky jsou znázorněny jednak v tabulkách a dále i v grafech. Aktualizace údajů zde zveřejněných je vždy začátek každého kvartálu v konkrétním roce (aktualizace probíhá vždy k 9. dni v prvním měsíci kvartálu). Tyto údaje sice aktualizujeme na měsíční bázi, ale zde by měsíční aktualizace vedla k nepřehlednosti. Úplným počátkem těchto statistik je 20.1.2014. Na měsíční bázi jsme začali sledovat od 09. 5.2015. Takže prvním porovnávaným údajem, v tabulkách i následně v grafech, je vždy 20.1.2014. Všechny další údaje jsou již k 9. dni, příslušného měsíce.


Mohlo by vás zajímat: Absurdní situace: Právní rizika nyní často větší než provozní


Vzhledem k relativním nováčkům na finančně-poradenském trhu, společnosti FG Financial Group, a.s. a společnosti PERNAMENTA a.s., je možné u nich dělat tyto statistiky až od 10. měsíce roku 2015 (v případě FG Financial Group, a.s.), respektive od 7. měsíce roku 2015 (v případě PERNAMENTA a.s.). Tedy to jsou jediné výjimky k výše uvedenému. Díky těmto údajům je možné si udělat obrázek o tom, která ze společností se rozrůstá (co do počtu poradců v ní zasmluvněných) a která naopak ztrácí. Každopádně nikde zde nebudou uváděny spekulace.

První ze statistických údajů se týká vývoje počtu poradců u jednotlivých finančně-poradenských společností typu MLM. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým „semaforovým“ kolečkem.

Graf 1 Poradenství pod drobnohledem MLM a Pool (počty PPZ)

TABULKA 1 - vývoj počtu PPZ ve finančně-poradenských společnostech - MLM (zdroj registr ČNB)
(* u této společnosti je možnost statistik až od 10/2015)
 

Dalším statistickým údajem je stejné porovnání jako v předchozím případě, jen tentokráte pro společnosti typu Pool.

Graf 2 Poradenství pod drobnohledem MLM a Pool (počty PPZ)

TABULKA 2 - vývoj počtu PPZ ve finančně-poradenských společnostech - Pool  (zdroj registr ČNB)
(* u této společnosti je možnost statistik až od 07/2015)
 

Další tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek) poradců ve společnostech typu MLM. Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017; 2017 vs. 2018 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20.1.2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.

Graf 3 Poradenství pod drobnohledem MLM a Pool (počty PPZ)

TABULKA 3 - meziroční vývoj počtu PPZ ve finančně-poradenských společnostech - MLM  (zdroj registr ČNB) (* u této společnosti je možnost statistik až od roku 2015) 

Poslední z tabulek opět zobrazuje stejné údaje jako ta předchozí, jen pro finančně-poradenské společnosti typu Pool.

Graf 4 Poradenství pod drobnohledem MLM a Pool (počty PPZ)

TABULKA 4 - meziroční vývoj počtu PPZ ve finančně-poradenských společnostech - Pool (zdroj registr ČNB(* u této společnosti je možnost statistik až od roku 2015) 

Více informací ZDE

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články