Poradenství v číslech: MLM a Pool (počty PPZ)


			Poradenství v číslech: MLM a Pool (počty PPZ)

Společnost EXPERTI NA FINANCE přináší statistiky jednotlivých finančně poradenských společností, které se týkají počtu zasmluvněných PPZ. Tedy počtu lidí, kteří pracují ve finančně-poradenském oboru pod hlavičkou dané společnosti. Zdrojem dat zde použitých je registr ČNB a na něm zveřejněné počty jednotlivých PPZ pod konkrétními společnostmi. Kolik spolupracovníků je zasmluvněno v jednotlivých společnostech a jak se vyvíjí jejich počet v čase?

Statistky jsou znázorněny jednak v tabulkách a dále i v grafech. Aktualizace údajů zde zveřejněných je vždy začátek každého kvartálu v konkrétním roce (aktualizace probíhá vždy k 9. dni v prvním měsíci kvartálu). Tyto údaje sice aktualizujeme na měsíční bázi, ale zde by měsíční aktualizace vedla k nepřehlednosti.

Úplným počátkem těchto statistik je 20. 1. 2014. Na měsíční bázi jsme začali sledovat od 9. 5. 2015. Takže prvním porovnávaným údajem, v tabulkách i následně v grafech, je vždy 20. 1. 2014 a následně všechny další údaje jsou již k 9. dni příslušného měsíce.

Vzhledem k relativním nováčkům na finančně-poradenském trhu, společnosti FG Financial Group, a.s. a společnosti PERNAMENTA a.s., je možné u nich dělat tyto statistiky až od 10. měsíce roku 2015 (v případě FG Financial Group, a.s.), respektive od 7. měsíce roku 2015 (v případě PERNAMENTA a.s.). Tedy to jsou jediné výjimky k výše uvedenému.


Mohlo by vás zajímat: Cena života ztraceného při autonehodě? 19 milionů


Díky těmto údajům je možné si udělat obrázek o tom, která ze společností se rozrůstá (co do počtu poradců v ní zasmluvněných) a která naopak ztrácí. Každopádně nikde zde nebudou uváděny spekulace proč tomu tak je - záměrem je pouze dát k dispozici poradcům číselné a grafické údaje a na nich následně je, jak tyto údaje využijí.

První ze statistických údajů se týká vývoje počtu poradců u jednotlivých finančně-poradenských společností typu MLM. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým „semaforovým“ kolečkem.

T 5, leden 2018

Dalším statistickým údajem je stejné porovnání jako v předchozím případě, jen tentokráte pro společnosti typu Pool.

T 6, leden 2018

Další tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek) poradců ve společnostech typu MLM. Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20. 1. 2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.

T 7, leden 2018

Poslední z tabulek opět zobrazuje stejné údaje jako ta předchozí, jen pro finančně-poradenské společnosti typu Pool.

T 8, leden 2018

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články