Poradenské firmy v číslech: MLM a Pool (celkem)


			Poradenské firmy v číslech: MLM a Pool (celkem)

Společnost EXPERTI NA FINANCE počínaje 2. kvartálem roku 2017 rozšířila své statistiky o celkové počty ve finančně poradenském oboru. Tedy ne jenom počty PPZ zasmluvněných v jednotlivých PA, ale celkové počty PPZ (Podřízení pojišťovací zprostředkovatelé), VZ (Vázaní zástupci) a PA (Pojišťovací agenti) v České republice. Zdrojem dat, zde použitých, je registr ČNB a na něm zveřejněné celkové počty.

Takže kolik je na našem trhu celkem zasmluvněno PPZ? Kolik je zde celkově VZ? Kolik je zde celkově PA? A jak se vyvíjí jejich počty v čase? Statistky jsou znázorněny jednak v tabulkách a dále i v grafech. Aktualizace údajů zde zveřejněných je vždy začátek každého kvartálu v konkrétním roce (aktualizace probíhá vždy k 9. dni v prvním měsíci kvartálu). Tyto údaje jsou sice aktualizovány na měsíční bázi, ale zde by měsíční aktualizace vedla k nepřehlednosti.

Úplným počátkem těchto statistik je 20. 1. 2014. Na měsíční bázi jsme začali sledovat od 9. 5. 2015. Takže prvním porovnávaným údajem, v tabulkách i následně v grafech, je vždy 20. 1.2014 a následně všechny další údaje jsou již k 9. dni příslušného měsíce.


Mohlo by vás zajímat: Zprostředkovatelé sjednali produkty za 15 miliard Kč


V první tabulce jsou zobrazeny počty jednotlivých PA, počty PPZ v nich zasmluvněných a počty VZ zasmluvněných pod jednotlivými Investičními zprostředkovateli. V porovnání je vždy, vůči předchozímu období, znázorněn nárůst zelenou šipkou směřující nahoru, pokles červenou šipkou směřující dolu a stav beze změny je znázorněn žlutým „semaforovým“ kolečkem.

TABULKA 1 - vývoj počtu PA, PPZ a VZZdroj: ČNB

Další tabulka zobrazuje meziroční vývoj (nárůst či úbytek). Porovnání je na letech 2014 vs. 2015; 2015 vs. 2016; 2016 vs. 2017 a na závěr i celkové srovnání od začátku sledovaného období (tedy od 20. 1.2014). Údaje jsou jak v počtech poradců, tak i v procentech.

TABULKA 2 - meziroční vývoj počtu PA, PPZ a VZZdroj: ČNB

Přikládáme také grafické znázornění vývoje počtů, které byly výše v tabulkách.

GRAF 1 - Počty PAZdroj: ČNB

GRAF 2 - Počty PPZ a VZZdroj: ČNB

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články