Dojde v Německu k zastropování provizí?


			Dojde v Německu k zastropování provizí?
8.3.2019 Spektrum

Hodnotící zpráva Spolkového ministerstva financí k zákonu o reformě životního pojištění předpokládá tvorbu zákonného stropu (poklopu) provizí v oblasti životního pojištění. Od jejího zveřejnění dne 28. 6. 2018 se v Německu diskutuje a spekuluje o důsledcích, přípustnosti a podobě takového stropu.

Existují především pochybnosti o tom, zda je návrh ústavně přípustný. Důležitou roli přitom hraje skutečnost, že ani Spolkové ministerstvo financí, ani Spolkový ústav (orgán) pro dohled nad finančními službami (BaFin) neprokázaly žádné přitěžující selhání či závady, které by ospravedlňovaly tak tvrdý zásah do právně garantované svobody podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů a privátní autonomie pojišťovacích podniků.     

Nedávno kritiku neústavnosti návrhu na zastropování provizí podepřeli svým stanoviskem dva významní němečtí právní experti prof. Dr. Hans-Jürgen Papier a prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski. Zamýšlené zavedení zákonného poklopu u provizí v životním pojištění hodnotí jako negativní zásah do základních práv a evropského práva a jako narušení svobody výkonu povolání a svobody pohybu služeb.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA ve formě. Loni posílila na pojistném meziročně o 7,4 %


Je vhodné uvést, že prof. Dr. Hans-Jürgen Papier je přední německý vědec v oblasti státního práva a bývalý předseda Spolkového ústavního soudu. Na otázku ohledně ústavnosti uvažovaného opatření odpověděl ve svém dobrozdání jednoznačným NE. Konkrétně konstatoval, že zákonné zastropování provizí by představovalo zásah do svobody podnikání pojišťovacích podniků a pojišťovacích zprostředkovatelů, jež je zaručena v Čl. 12 odst. 1 německé ústavy. Takový zásah by se nedal ospravedlnit žádnými ústavně legitimními důvody obecného blaha. Existence takových důvodů je empiricky neprokazatelná. 

Podle názoru tohoto renomovaného právníka překročil navrhovatel zákona svůj hrací prostor, vymezený mu ústavou, v oblasti hodnocení a prognózování, když důvody pro právní úpravu neopřel o patřičně pevný fundament. Prof. Papier upozornil, že je nutno též zohlednit, že v prodeji životního pojištění působí různé skupiny prodejců – např. pojišťovací agenti a pojišťovací makléři.  Podtrhl, že cíl navrhovatele zákona – snížit náklady obchodu – nelze zajistit opatřeními, jež nejsou legitimní. 


Mohlo by vás zajímat: Libor Stodola: AXA chce být vždy o krok před tržním standardem


Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski se ve svém právním stanovisku věnoval navrhovanému poklopu z pohledu evropského práva. Upozornil, že návrh Spolkového ministerstva financí není v souladu s Čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (Kapitola 3 SLUŽBY).  V tomto článku se totiž zakazuje omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie. Podle Schwintowskiho  neexistují prokazatelné opory, že poklop provizí by měl být nezbytný vzhledem k obecnému zájmu.

Naopak, zastropování provizí by šlo proti obecnému zájmu, protože by zasáhlo do svobodné tvorby pojistných produktů a zároveň by vyvolalo spirálu snižování kvality, a to jak u pojistitelů, tak i u pojišťovacích zprostředkovatelů.  Schwintowski neopomenul ani směrnici o distribuci pojištění (IDD - 2016/97/EU). Podle jeho názoru neobsahuje žádné ustanovení, které by ospravedlnilo zastropování provizí.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články