Většina Rakušanů chce žít do 90 let


			Většina Rakušanů chce žít do 90 let
15.3.2019 Zahraničí

Většina Rakušanů si myslí, že demografický vývoj přinese spíše to negativní. Ukázala to aktuální studie. Mnozí si to spojují i s obavami o vlastní penzi. Nicméně chtějí tu ale být dlouho: v průměru by se chtěli dožít devadesátky. Současně lze počítat s tím, že dosáhnou stáří bezmála 83 let.

Podíl 73 % populace uvádí, že jsou informováni o demografickém vývoji v zemi. Naproti tomu 22 % neví, co si mají s tímto pojmem „počít“. I to ukázal výzkum uskutečněný loni v říjnu se zaměřením na důchodový a zdravotnický systém, vypracovaný na zakázku pro skupinu Erste výzkumnou agenturou Imas. Zpovídala přitom 1 200 osob ve věku 16 až 65 let.

Vědomosti jsou přitom závislé na vzdělání. Většina (53 %) vidí demografický vývoj jako něco „spíše negativního“. Jenom 9 % respondentů reagovalo, že jde naopak o „spíše pozitivní trend“.

Co spojují Rakušané s demografickým vývojem

Spontánně si asociuje 17 % Rakušanů s pojmem „demografický vývoj“ problémy s penzí. Myslí si, že pobírání nebo jistota dosažení státní penze v budoucnu budou komplikovanější nebo už vůbec nebudou reálné. 10 % dotázaných napadlo k tomuto tématu, že zvýšení očekávaného věku dožití při současném poklesu porodnosti povede k problémům. Každý dvacátý oslovený uváděl v souvislosti s demografickým vývojem pojmy spojené s potřebou péče, neschopností obsloužit se, zvýšenou potřebu ošetřování a náklady na něj.


Mohlo by vás zajímat: Zpráva EIOPA o vývoji struktury trhu pojišťovacích zprostředkovatelů v EU


Rakušané chtějí žít do devadesátky

Téměř dvě třetiny účastníků ankety (63 %) se spíše nezabývají nebo vůbec nezabývají vlastním očekáváním dožití. Naproti tomu tak činí 36 % velmi často nebo často.

Celkově ale respondenti očekávají, že tu budou spíše dlouho: 32 % z nich věří v dožití se 80 až 90 let, 23 % by chtěli podle své víry dokonce dosáhnout věku nad 90 let. Střední hodnota věku, jehož se Rakušané dožívají, je 82,8 roku. Tento věk je ale stále pod hranicí uváděného žádoucího dožití, který je v průměru v 90,0 letech. Průměrný Rakušan by tak chtěl oslavit i devadesátiny, kdyby to šlo.

Manfred Bartalaszky, člen představenstva S-Versicherung ze skupiny Erste, závěry studie komentoval: „Naším úkolem bude nést společně se zákazníky starost o to, aby přání dlouhého dožití bylo podloženo nezbytnou finanční základnou ve formě doplňkového soukromého zabezpečení.“

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články