Jak se chtějí pojišťovat mileniálové v Německu a v Rakousku?


			Jak se chtějí pojišťovat mileniálové v Německu a v Rakousku?

Jednoduché produkty uzavírají častěji on-line, jinak je internetové pojištění omezeno podobně jako u jiných generací. Toto je hlavní závěr studie uskutečněné magazínem VersicherungsJournal mezi pojistiteli na rakouském trhu.

Důležité jsou transparentní informace, srozumitelné vysvětlení produktů, stejně jako rychlé a efektivní sjednání smlouvy. Informace si mileniálové zjišťují předem na internetu, ale především u komplexnějších pojištění ocení i mladí zákazníci poradce jako důvěrníka.

Podobná německá studie byla iniciována ze strany pojišťovny Nürnberger Versicherung a F.A.Z. Institutu. Provedla ji výzkumná agentura Toluna, Inc, která oslovila celkem 1000 německých občanů ve věku 18 až 29 let a zajímala se, jak u nich rezonují témata zabezpečení na stáří, ochrana před riziky a pojišťovnictví jako takové.

Z výsledků vyplývá, že 12,8 % respondentů-mileniálů v Německu by chtělo svá pojištění sjednávat výhradně digitálně. Naproti tomu pro 45,1 % je rozhodujícím kritériem při uzavření pojištění srozumitelné vysvětlení produktu. Necelých 40 % oslovených mileniálů (39,9 %) si přeje, aby byli ze strany pojišťoven oslovováni se zohledněním jejich věku a také individuálně.

A jak to vypadá v Rakousku? Magazín VersicherungsJournal poptal k tématu některé pojišťovny činné na rakouském trhu.


Mohlo by vás zajímat: Začátek zimní sezony: Až 20 % motoristů podceňuje správné obutí vozu


Produkty, které mileniálové chtějí

„Asi 50 % on-line pojištění je sjednáváno osobami ve věku do 40 let,“ uvádí Doris Wendler, předsedkyně představenstva největší společnosti Wiener Städtische Versicherung AG pro VersicherungsJournal. Ovšem podíl on-line portfolia na celkovém pojistném Wiener Städtische se pohybuje v jednociferných hodnotách.

U této specifické cílové skupiny jsou oblíbené hlavně cestovní pojištění a studentské pojištění se třemi balíky produktů. Pojišťovna se snaží podle Doris Wendler přizpůsobit komunikaci zaměřenou na mladší klientelu jednodušším vyjadřováním a jasně strukturovanou webovou stránkou.

Tak mohou zákazníci vstoupit do komunikace s Wiener Städtische i prostřednictvím Live chatu, přičemž Wendler uvádí: „Více než 100 chatů uskutečněných denně ukazuje, jak velký zájem panuje o tuto službu.“

Důležité jsou transparentní on-line informace

„Děti opouštějí domácnost u rodičů podle úřadu Statistik Austria v průměru teprve ve věku 25,4 let,“ konstatuje Arno Schuchter, člen představenstva odpovědný za obchod a marketing v pojišťovně Generali Versicherung AG.


Mohlo by vás zajímat: Nesou vinu za pojistné podvody samotné pojišťovny?


Vzhledem k zahrnutí těchto osob do pojištění s rodiči zatím neexistuje potřeba vlastního krytí, anebo je touto generací považováno za zbytné. Vlastní povědomí o zajištění nebo potřeba pojištění vzrůstá podle Arno Schuchtera podstatně teprve u skupiny ve věku nad 30 let.

Mileniálové požadují především transparenci a důvěryhodnost. Před sjednáním pojištění si obstarají výrazně více informací než jiné cílové skupiny. „ Ptají se na fakta a podstatu, a vystupují podstatně sebevědoměji než ostatní generace.“

Experti v poradenství a jednoduchý výklad produktů v kurzu

„Prostřednictvím chytrého mobilu má spotřebitel v každém okamžiku přístup k recenzím, cenovým porovnáním a tak dále. První přístup je uskutečněn zpravidla přes srovnávač, kde musí být dané pojištění umístěno minimálně mezi třemi prvními, aby bylo touto cílovou skupinou vzato do úvahy,“ konstatuje Arno Schuchter dále.

Podle zkušeností Generali chtějí mileniálové jednak produkty šité na míru, a jednak vzhledem k časové autonomii efektivní proces uzavření smlouvy. V tom vidí Schuchter také důvod, proč si tato cílová skupina sice v předkupní fázi sama zjistí hodně on-line informací, pak ale vyhledá poradce za účelem expertízy a neuzavírá pojištění po internetu.


Mohlo by vás zajímat: Brexit: Co hrozí pojistitelům?


„Pouze pojistný poradce může klientovi se svými odbornými znalostmi nabídnout produkt šitý skutečně na jeho míru,“ vysvětluje Schuchter. Pro mileniály je přitom důležitý srozumitelný a jednoduchý výklad produktu. A tento závěr se kryje i se zkušeností společnosti Nürnberger Versicherung.

Mileniálové chtějí rozumět

Také pojišťovna Zürich Versicherungs-AG zdůraznila pro VersicherungsJournal důležitost poradenství. „Mileniálové chtějí rozumět, proč potřebují pojistnou ochranu, a pro zjištění si dělají rešerše nejraději sami,“ vysvětlil postoj mladé generace zástupce pojišťovny.

Současně ale ocení i poradenství ze strany experta na pojištění. Důvodem pro to je, že při uzavírání pojistných smluv hraje velkou roli důvěra. To platí obzvláště pro komplexní produkty, jako je třeba životní pojištění.

U triviálních pojištění, jako jsou domácnost, odpovědnost, kamera nebo kolo, je u této generace ovšem nejvíce ze všech věkových skupin trend sjednávat si je on-line. Tolik závěry Zürich Versicherungs-AG.


Mohlo by vás zajímat: ERGO prodává dceru v Rusku. AXA opouští Ukrajinu


On-line sjednávání (zatím) s menším zájmem

„Nevidíme silnější preferenci on-line uzavírání smluv,“ konstatoval Werner Panhauser, člen představenstva pro obchod a marketing společnosti Helvetia Versicherungen AG.

Studie provedená koncem loňského roku, která analyzovala postoje k pojištění u mladých lidí nastupujících poprvé do práce, ukázala, že i digital natives chtějí mít osobního partnera pro oslovení v situaci, kdy sjednávají pojištění.

Sice 71 % z nich se informuje on-line, ale jen 15 % oslovených považuje pro sebe za zcela normální také pojistnou smlouvu sjednat on-line.

Vedle toho, zda si mohou pojištění dovolit, jsou pro mileniály důležité také srozumitelnost a transparentnost pojistných smluv. Podle Panhausera z Helvetia Versicherungen AG očekávají navíc moderní, nekomplikovaný servis, na jaký jsou zvyklí například u Amazonu nebo Apple.


Mohlo by vás zajímat: Poslední říjnový den bylo na silnicích usmrceno „rekordních“ 7 osob


Nové a staré produkty

Důležitá jsou pro mileniály nová pojistitelná rizika, jako je například kybernetická kriminalita (krádež identity nebo osobních a citlivých dat, nákupy on-line, ochrana hesel), mobilní zařízení, SmartHome technika nebo e-mobility.

Z běžných produktů je stále tématem životní pojištění: Věková skupina pojistníků 16 – 35 let reprezentuje u Helvetia asi 21 % celkového kmene klientů v životním pojištění,“ vyčíslil Panhauser zastoupení mileniálů pro VersicherungsJournal.

Z této množiny má necelých 39 % investiční životní pojištění a takřka 43 % klasické životní pojištění.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články