Většina žádostí o invalidní důchod v Rakousku je zamítnuta


			Většina žádostí o invalidní důchod v Rakousku je zamítnuta
16.10.2018 Pojistný trh

Pouze menší část návrhů na penzi z důvodů invalidity nebo pracovní a výdělečné neschopnosti, které byly u pojišťoven sociálního zabezpečení podány, je v sousedním Rakousku schválena. Loni bylo přiznáno celkem 17 291 takových důchodů. Ve více než třetině případů byly důvodem přiznání penze psychické obtíže a poruchy chování. Průměrná výše důchodu činila 1 158 eur.

Podáno bylo v loňském roce celkem 53 369 žádostí o invalidní důchod nebo důchod pro osoby neschopné pracovat či vydělávat. Ve srovnání s letopočtem 2016 je to pokles o 6,4 %. Tato čerstvá čísla přinesl Svaz pojišťoven sociálního zabezpečení v Rakousku.

Dvě třetiny podaných žádostí připadalo na muže. Nejčastější příčinou pro přiznání nového důchodu byly psychická onemocnění a poruchy chování (37,4 %). Za nimi následovaly nemoci pohybového ústrojí (19,8 %), novotvary (12,9 %) a choroby oběhového systému (10,6 %). Na nemoci dýchání připadalo 5,6 % nově přidělených penzí.

Odmítnuto bylo na 60 % žádostí. Z těch, jimž nebyl návrh schválen, si zpravidla třetina stěžuje a žádá přezkoumání rozhodnutí u soudu sociálního zabezpečení. Přibližně pětina se domůže zvrácení závěru.


Mohlo by vás zajímat: Japonské pojišťovny sází na pojištění pro případ demence


V Rakousku bylo loni v prosinci celkově necelých 160 000 invalidních penzí, včetně penzí pro pracovní či výdělečnou neschopnost. Oproti roku 2016 se snížilo množství o 3,7 %, což lze přičíst změnám zákona o sociálním zabezpečení. Reforma vstoupila v platnost už v lednu 2014. Ztížila přístup k invalidním důchodům lidem s ročníkem narození 1964 a později.

U přechodně omezené pracovní neschopnosti byl nastolen princip upřednostnění rehabilitace v zájmu obnovení schopnosti. Od roku 2014 tak lze sledovat trend, kdy meziročně počty invalidních penzí v Rakousku trvale klesají, a to jak u mužů, tak i u žen. Loni pobíralo nějakou formu invalidního důchodu 111 742 mužů a 47 513 žen.

V průměru činil tento druh penze loni koncem prosince 1 158 eur, přičemž muži pobírali průměrně 1 246 eur, zatímco ženy jen 907 eur.

Podle profesních skupin pojištění lze průměrné částky dále specifikovat: zaměstnanci pobírali 1 301 eur, dělnické profese 1 081 eur a osoby příslušející do skupiny samostatně podnikajících 1 274 eur.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články