MetLife: Vysoce kvalitní a spolehlivé pojištění invalidity se slevou až 35 %


			MetLife: Vysoce kvalitní a spolehlivé pojištění invalidity se slevou až 35 %
18.8.2016 Produkty

Ke konci roku 2015 bylo v České republice evidováno více než 420 tisíc osob pobírajících invalidní důchod. Více než 40 % z nich bylo starších 55 let, ale invalidita se bohužel nevyhýbá ani výrazně mladším lidem. Ať už následkem nemoci nebo úrazu, invalidním se může stát každý.

Výše invalidního důchodu v ČR je vypočítávána individuálně Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) na základě celé řady faktorů a jeho výše se odvíjí od stupně invalidity, kterou ČSSZ člověku přizná (celkem jsou tři). Průměrný invalidní důchod nejtěžšího třetího stupně činil v roce 2015 něco málo přes 11 tisíc Kč. S  výpadkem příjmu způsobeným případnou invaliditou a pokrytím souvisejících nákladů tak může pomoci správně nastavené pojištění.

„Lidé mají stále tendenci pojištění invalidity podceňovat. Raději volí pojištění proti drobným úrazům, chirurgickým zákrokům a podobně. Přitom by to mělo být úplně naopak – nejprve pojistit velká rizika, tedy smrt, invaliditu, trvalé následky úrazu, závažná onemocnění, a teprve následně, zbydou-li prostředky, rizika menšího rázu,“ upozorňuje Martin Švec, produktový ředitel pojišťovny MetLife.

Jaký stupeň invalidity zvolit?

Stupeň invalidity, stejně jako výši invalidního důchodu, stanovuje Česká správa sociálního zabezpečení, a to na základě procentuálního snížení pracovní schopnosti. „Před uzavřením pojištění si nezapomeňte zjistit, jak vámi vybraná pojišťovna jednotlivé stupně invalidity posuzuje. MetLife uznává stupeň přiřazený státem, ale některé pojišťovny vyžadují ještě dodatečné posudky, které stojí čas, a zároveň se může stát, že státem uznanou invaliditu nepřiznají,“ upozorňuje Martin Švec.

Absolutním základem by mělo být pojištění proti druhému a třetímu stupni invalidity, která představují snížení pracovní schopnosti o více než 50 % resp. 70 %. Lidé s malými finančními rezervami, půjčkami na bydlení a hlavní živitelé rodiny s dětmi by neměli zapomenout ani na první stupeň invalidity (snížení pracovní schopnosti o více než 35 % a méně než 50 %). Variantou, která zahrnuje všechny tři stupně invalidity a šetří rodinný rozpočet, je rozložení pojistné částky na různé stupně invalidity, které MetLife standardně nabízí. Jak toto vypadá v praxi?

 

Pojištění proti invaliditě na 1 000 000 Kč

a) S rozložením pojistné částky na různé stupně invalidity: při diagnostikovaném prvním stupni bude vyplaceno 200 000 Kč, při druhém stupni 500 000 Kč, při třetím stupni 1 000 000 Kč

b) Pevné pojištění na 1 000 000 Kč: 100 % výše pojistné částky bude vyplaceno při jakémkoliv stupni invalidity.

Pozor na příčiny

„Vždy jsem byla hodně aktivní a sama vychovávám malou dcerku, takže jsem se před několika lety rozhodla, že kromě životního a úrazového pojištění pro jistotu investuji i do pojištění invalidity. Výsledná cena nebyla nijak dramatická a já byla ve větším klidu. Pak bohužel přišla vážná nemoc, neschopenka, dlouhá léčba, papírování a nakonec invalidita druhého stupně. Přiznali mi důchod necelých 7 tisíc korun a já doufala, že nějaké náklady uhradíme z pojištění. Bohužel jsem až pozdě zjistila, že moje pojistka se vztahuje jen na invaliditu úrazem, takže nemám nárok na nic. A to jsem platila poctivě každý měsíc, po dobu tří let.“ Zdá se vám příběh paní Jany absurdní? Pravdou je, že není zdaleka jediná, komu se podobná věc přihodila. Při uzavírání pojištění invalidity je vždy třeba pohlídat si příčiny, které zahrnuje. „U více než 90 procent lidí je invalidita zapříčiněna nemocí, nikoliv úrazem, takže trvejte na pojištění z obou příčin. MetLife u pojištění invalidity automaticky zahrnuje veškeré příčiny, ale některé pojišťovny příčiny oddělují,“ říká Martin Švec z MetLife.

 

Priciny invalidity_CR 

Data k 31. 12. 2015, zdroj: ÚZIS, ČSSZ

 Zhruba každý pátý invalidní důchod v České republice je vyplácen na základě duševního onemocnění. Celá řada pojišťoven však má duševní onemocnění ve výlukách. MetLife v případě duševních chorob plní, pokud byl ČSSZ přiznán druhý nebo třetí stupeň invalidity.

 

Co dalšího pojišťovna MetLife v rámci svých nových pojištění invalidity nabízí?

  • Rozšíření klasického pojištění invalidity 3. stupně o 4. stupeň, kam spadají vážné stavy, jako kvadruplegie, terminální stadium onemocnění nebo snížená soběstačnost - s jednorázovou výplatou ihned po prokázání nároku.
  • 100% plnění v případě trvalého a neměnného stavu, po dodání posudku.
  • Pokud se nejedná o trvalý stav, pojistné plnění ve výši 50 % pojistné částky je vyplaceno ihned po dodání posudku, zbylých 50 % po uplynutí 18 měsíců.
  • Možnost sjednání pevné či klesající pojistné částky a možnost pojištění až do 70 let věku.
  • Pojištění i pro občany ČR, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí v zemích EU, EHS či Švýcarska, přispívají do sociálního systému jiné země, a ve většině případů tak nemají nárok na invalidní důchod v ČR.
  • Pojistná částka až do výše 6 milionů Kč bez zkoumání příjmu.
  • Vylepšené pojištění invalidity a snížené soběstačnosti dítěte.

 

Nyní je navíc možné na pojištění invalidity získat slevu ve výši 20 % při elektronickém uzavření návrhu přes aplikaci eModel, stejně jako na všechna další rizika. Klienti, kteří nekouří, pravidelně chodí na preventivní prohlídky ke svému lékaři a/nebo mají méně rizikové zaměstnání, mohou navíc získat další slevu díky programu MetLife Fair. Celková úspora na pojistném za pojištění invalidity tak může dosáhnout až 35 %.

Zdroj: MetLife

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články