INSIA: Víte, o kolik peněz byste přišli v invalidním důchodu?


			INSIA: Víte, o kolik peněz byste přišli v invalidním důchodu?
6.9.2018 Spektrum

V životě každého člověka může nastat nečekaná událost, která ovlivní zdraví po zbytek života. Nejen úraz, ale i nemoc může člověka vyřadit z pracovního trhu. Často jediným příjmem je poté velmi nízký invalidní důchod, který ani zdaleka nepokryje původní životní úroveň. Člověk tak přijde o spoustu peněz.

Invaliditou se rozumí ztráta či snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká v důsledku vážného onemocnění (96 %) nebo úrazu (4 %). Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

Invalidita představuje velkou finanční zátěž pro celou rodinu. S invaliditou živitele rodiny je spojen nemalý výpadek příjmu. Navíc zhoršený zdravotní stav často vyžaduje další náklady na usnadnění života – od zdravotnických pomůcek, přes ošetřovatele, až po úpravy bytu či rodinného domu.

Příklad ze života - Žena přišla o 28 000 Kč měsíčně

Čtyřicetiletá podnikatelka onemocněla karcinomem žaludku. Po roce pracovní neschopnosti jí stát vyměřil plný invalidní důchod 2. stupně ve výši 8 500 Kč. Propad jejího příjmu byl obrovský. Z původního čistého příjmu ve výši 36 520 Kč se propadl o 28 108 Kč.

Dokážete si to představit? Podnikatelka má rodinu, dvě malé děti. Manžel je stavební inženýr s platem 40 000 Kč hrubého. Rodina splácí hypotéku na dům a leasing osobního automobilu. Navíc děti navštěvují různé kroužky. To jsou standardní náklady, na které pak chybí peníze.

Řešením nízkých státních invalidních důchodů je připojištění INVALIDITY. Problém je, že lidé často nejsou připojištěni nebo mají ve svých stávajících smlouvách špatně nastavená rizika a výši krytí těchto rizik. V současné době česká právní norma rozeznává tři stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti:

  • stupeň – pokles o 35 – 49 %
  • stupeň – pokles o 50 – 69 %
  • stupeň – pokles o více než 70 %

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2017 v České republice registrováno 425 788 lidí pobírajících invalidní důchod, což je více než 4 % naší populace. Důvodem nárůstu invalidity je častější výskyt civilizačních onemocnění. V roce 2017 bylo vyplaceno 163 920 invalidních důchodů pro invaliditu 1. stupně a 71 031 lidí pobíralo invalidní důchod pro invaliditu 2. stupně.

Nejvíce invalidních důchodů bylo vyplaceno pro invaliditu 3. stupně - 190 837 (téměř 45 %). Nejčastější příčiny invalidity jsou: nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, duševní poruchy a poruchy chování, nemoci oběhové soustavy. 

Původní plat vs. invalidní důchod 

Hrubá mzda

15 000 Kč

20 000 Kč

30 000 Kč

40 000 Kč

50 000 Kč

Čistá mzda

12 405 Kč

15 850 Kč

22 740 Kč

29 630 Kč

36 520 Kč

Invalid. 3. st.

9 770 Kč

10 580 Kč

12 200 Kč

13 345 Kč

14 485 Kč

Invalid. 2. st.

6 055 Kč

6 460 Kč

7 270 Kč

7 842 Kč

8 412 Kč

Invalid. 1. st.

4 817 Kč

5 087 Kč

5 627 Kč

6 008 Kč

6 388 Kč

Zdroj: INSIA

O kolik měsíčně přijde člověk v invalidním důchodu

Čistá mzda

12 405 Kč

15 850 Kč

22 740 Kč

29 630 Kč

36 520 Kč

Invalid. 3. st.

- 2 635 Kč

- 5 720 Kč

- 10 540 Kč

- 16 285 Kč

- 22 035 Kč

Invalid. 2. st.

- 6 350 Kč

- 9 390 Kč

- 15 470 Kč

- 21 788 Kč

- 28 108 Kč

Invalid. 1. st.

- 7 588 Kč

- 10 763 Kč

- 17 133 Kč

- 23 622 Kč

- 30 132 Kč

Zdroj: INSIA

Čím vyšší výdělek, tím větší propad příjmu

Většina lidí bohužel riziko invalidity velmi podceňuje. Vzhledem k tomu, jak stát neustále zpřísňuje kritéria pro přiznání invalidního důchodu, není možné brát invaliditu na lehkou váhu. Pokud lidé nemají vytvořenou dostatečnou finanční rezervu, není možné, aby s penězi od státu udrželi svou standardní životní úroveň. Naštěstí však pro tyto případy existuje vhodné pojištění, které zajistí v případě invalidity dostatek finančních prostředků na pokrytí veškerých výdajů.

 

Zdroj: INSIA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články