Tři čtvrtiny úrazů v Rakousku bez zákonného pojištění


			Tři čtvrtiny úrazů v Rakousku bez zákonného pojištění

Zatímco úrazy v silničním provozu nebo pracovní úrazy jsou vnímány jako vážná rizika, naproti tomu zranění, jež hrozí v domácnosti nebo ve volném čase, jsou často podceňována. Přitom jejich počet už léta roste. Nyní lze přiřadit už tři čtvrtiny úrazů v Rakousku tomuto druhu, a tedy bez zákonné pojistné ochrany. A tendence směrem nahoru dále pokračuje.

Tématu rizik v domácnosti a ve volném čase byla věnována společná tisková konference Rakouského Svazu pojistitelů (VVÖ), Kuratoria pro bezpečnost provozu (KFV) a Rakouského červeného kříže, která se konala v první polovině září ve Vídni.

Elisabeth Stadler, předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group AG a viceprezidentka Červeného kříže poukázala na to, že v Rakousku jsou nebezpečí číhající na populaci v domácnosti či ve volném čase podceňována. Poukázala na to, že naopak rizika silničního provozu nutí lidi mít se více na pozoru, zatímco ve volném čase a doma jejich pozornost a soustředění opadá.

Ve skutečnosti se ale nejvíce nehod stane právě v domácnosti a při trávení volného času. V loňském roce bylo v Rakousku po úrazu ošetřeno v nemocnici na 784 000 osob a 2 504 osoby zemřely na následky svého zranění.

„Většina smrtelných úrazů, přesněji 79 % z nich, se odehrálo v domácnosti, ve volném čase a při sportu. Absolutně to znamená 1978 obětí,“ sdělila Elisabeth Stadler. Statisticky vyjádřeno zemřelo na následky zranění loni v Rakousku každý den 5 lidí.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Docela povedený InsurTech…


Celkově počet smrtelných nehod od roku 1990 silně poklesl, od přelomu století však opět trochu roste. Zatímco do roku 2005 byl vývoj v jednotlivých prostředích paralelní, od té doby lze sledovat protichůdné trendy.

Více obětí doma a ve volném čase

Od roku 1990 se počet smrtelných úrazů v práci nebo v silničním provozu snížil téměř na třetinu. Naopak fatálních nehod v domácnosti a ve volném čase se stalo loni více než v roce 1990. Obzvláště nápadný je vývoj od minima v roce 2002. Za posledních 15 let se počet smrtelných obětí zvýšil o 70 %.

„Problematická situace je především v tom, že tyto úrazy nejsou kryty ze zákonného pojištění. U 75 % všech nehod je možné krýt přetrvávající následky nebo invaliditu jen v případě, kdy má dotyčný občan sjednané soukromé pojištění,“ upozornila Elisabeth Stadler.

Ředitel KFV Othmar Thann identifikoval volný čas jako novou „nebezpečnou zónu“. Souvisí to podle něj s tím, že zatímco v minulosti člověk po práci dával přednost odpočinku, dnes hledá aktivity, při nichž lze kompenzovat sedavý způsob života a nedostatek tělesného pohybu.

Přitom naše společnost je dnes tak bezpečná, jako nikdy předtím. Za to vděčíme velkému pokroku v oblasti silničního provozu a ochrany při práci. Naopak sport a aktivní volný čas byly v tomto ohledu spíše zanedbávány. Othmar Thann je toho mínění, že kdyby podobný růst nebezpečí stihl provoz na silnicích, hned bychom jako společnost zavedli ochranná opatření. Ale i pro volný čas je potřeba zavést podobnou prevenci. V opačném případě podle jedné studie stoupne počet úrazů v domácnosti a ve volném čase do roku 2015 znovu o 100 000 nehod ročně. „Je proto zapotřebí programů, díky nimž bychom naopak 100.000 případů zabránili, a aby se už taková čísla nikdy neobjevila,“ konstatoval Othmar Thann.


Mohlo by vás zajímat: Rakušané jsou vesměs spokojeni se svou finanční situací


Riskantní budoucnost

Největší rizika se týkají věkové skupiny 65 a více. Obzvláště starších žen, ty jsou ohroženy nejvíc. Příčinami tohoto trendu je demografický vývoj a větší výskyt některých chorob, zejména osteoporózy. Už celkem nevinný pád může znamenat zlomeniny a výrazné omezení pohyblivosti postižené osoby.

Také stále větší zapojení starší generace do sportovních aktivit může znamenat vyšší počet nehod se zraněním. Vedle rizik vyplývajících z turistiky a cyklistiky (u níž seniorům nyní výrazně pomáhají elektrokola) lze identifikovat podle Thanna nová rizika: například dovážené nářadí a sportovní stroje s nižším bezpečnostním standardem a horší kvalitou, anebo dokonce vlastní produkce na 3D tiskárnách.

Ubývání počtů úrazů neočekává Thann ani u dětí a mládeže. Především pohybové návyky „generace se smartphony“ jsou rizikové. Každý čtvrtý úraz v domácnosti a 36 % všech zranění má na svědomí nepozornost kvůli zaujetí telefonem. Případů tohoto druhu zapříčiněných přílišným zájmem o to, co se děje na telefonu, extrémně přibylo v posledních pěti až sedmi letech.

Náklady 20 miliard eur

Už nyní stojí nepracovní úrazy náklady okolo 20,6 miliardy eur ročně. Jejich prevence se musí proto stát prvořadým tématem. Přitom je z čeho vycházet. „Mnoho případů má stále stejný scénář a děje se podle stejného rizikového vzoru,“ uzavřel tiskovou konferenci Othmar Thann z KFV.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články