Rakouští muži vykazují výrazně vyšší riziko u mnohých nemocí


			Rakouští muži vykazují výrazně vyšší riziko u mnohých nemocí
20.9.2018 Spektrum, Zahraničí

V roce 2017 umírali podle statistických údajů (Statistik Austria) jak muži, tak i ženy nejčastěji na diagnózy, které jsou ve stáří frekventované. Příčinou jsou stále rostoucí očekávání dožití: více než polovina z 83 270 zesnulých Rakušanů a Rakušanek byla starší 80 let.

Celková úmrtnost klesla jak u mužů, tak i u žen za posledních deset let. I nadále však platí, že riziko skonu u některých nemocí je významně vyšší u mužů. Střední doba dožití v Rakousku u mužů byla loni 79,3 roku a u žen 83,9 roku.

Nejčastější příčiny smrti: srdeční a oběhové choroby a rakovina

Dvě třetiny úmrtí měly loni na svědomí nejčastější nemoci: srdeční a oběhové choroby (bezmála 40 %) a rakovina (24,3 %). Zbývající podíl připadl na nemoci dýchacích cest (6,4 %), úrazy a otravy (5,3 %), nemoci zažívacího ústrojí (3,5 %) a ostatní nespecifikované zdravotní obtíže (20,8 %).


Mohlo by vás zajímat: Domácí zdravotní péči využívá 142 tisíc pacientů


Muži umírají častěji

Úmrtnost za posledních deset let kontinuálně klesá u mužů i u žen. Tempo poklesu je silnější u mužů (-12,1 %) než u žen (-8,9 %). Muži mají nicméně i nadále horší vyhlídky dožití o 4,6 roku. U mnohých onemocněním navíc vykazují výrazně vyšší úmrtnost než ženy.

V rámci skupiny chorob, které mají na svědomí nejvíce úmrtí (srdeční a oběhové diagnózy) je nápadná hlavně vyšší úmrtnost mužů na srdeční infarkt: riziko jejich skonu je dvakrát vyšší než u žen. Rakovina je prakticky ve všech podobách také nebezpečnější pro muže. Nejvíce se to projevuje u rakoviny hrtanu (7,8x vyšší úmrtnost než ženy), rakoviny zažívacího traktu (5,2x), rakoviny močového měchýře (3,8x), rakoviny hltanu (3,7x) a rakoviny jater (2,8x vyšší riziko u mužů než u žen). U rakoviny ledvin, plic a žaludku umírají rakouští muži s dvakrát vyšší pravděpodobností než ženy.


Mohlo by vás zajímat: Jak efektivně oslovit cílovou skupinu 50plus


Muži jsou náchylnější umírat i jinak. U příčiny sebevražda registruji rakouské statistiky 4,3x vyšší úmrtnost mužů. Také při dopravních nehodách skoná mnohem více mužů. Riziko jejich smrti je u této příčiny 3,4x vyšší. Statisticky nebezpečnější jsou pro muže i další události, jako je pád z výšky. Také smrt ve spojitosti se závislostmi dominuje u mužů – cirhóza jater, požívání drog nebo Morbus Parkinson.

Naopak u žen nebyla zjištěna žádná signifikantně vyšší úmrtnost oproti mužům v žádné skupině onemocnění.

Vyšší úmrtnost mužů na rakovinu plic se snižuje

Vyšší riziko smrti u mužů se v posledních deseti letech podařilo nejvíce snížit u rakoviny plic. V roce 2008 umírali na tuto diagnózu ještě 2,7x častěji než ženy, zatímco v loňském roce to bylo 2,0x častěji. Bohužel nejde jen o pozitivní trend. Naopak úmrtnost na tuto diagnózu v posledních letech roste u žen.

Zdroj: www.statistik.at

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články