Co očekávají od digitální doby rakouští zákazníci?


			Co očekávají od digitální doby rakouští zákazníci?
23.7.2018 Spektrum, Zahraničí

Na jaře se zajímala společnost Swiss Life Select u 300 finančních poradců v Rakousku, jaký potenciál vidí oni sami v digitální transformaci a co podle nich očekávají jejich zákazníci.

Většina dotázaných finančních poradců (67 %) vidí převážně šance v oblasti digitální transformace obchodního procesu. Stejný podíl, tedy dvě třetiny, hodnotí (velmi) vysoko potenciál digitálních produktů a služeb ve finanční sféře. Šest z deseti poradců spatřuje největší impulsy digitalizace především v marketingu a v obchodu.

Individualizace a jednoduchost servisu

Velmi široce je zakořeněno mínění o všestrannosti: celých 81 % dotázaných poradců míní z vlastní zkušenosti, že zákaznicí (především ti do 30 let) požadují dnes různé kanály a cesty ke sjednání pojištění. Také individuální sestavení produktu hraje velkou roli (60 %), následované redukcí dosavadní servisní komplexity směrem ke zjednodušení (asi 50 %).


Mohlo by vás zajímat: Rakouští poradci odhadují potřeby zákazníků špatně


Rozšiřování finančního bohatství na prvním místě

Přes 84 % dotázaných finančních poradců vidí ve výběru odborných pracovních sil do finančních služeb (velmi) velkou výzvu pro budoucnost. Bezmála 80 % respondentů je toho názoru, že hlavním zájmem klientů je dlouhodobé rozmnožování jejich finančních rezerv. Na druhém místě mají klienti na mysli své finanční zabezpečení na penzi (59 %).

Zdroj: asscompact.at

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články