Jaké emoce vzbuzují pojišťovny u Rakušanů?


			Jaké emoce vzbuzují pojišťovny u Rakušanů?
6.8.2018 Spektrum, Zahraničí

Pokud jde o emoce, jaké zažívají klienti ve vztahu ke svým pojišťovnám, jsou úplně nahoře na seznamu přání důvěryhodnost a péče. Naproti tomu s radostí, potěšením nebo příběhem či mýtem si spojují Rakušané tuto branži jen málo.P odnikem, který vidí respondenti v anketě ve srovnání nejpozitivněji, je UNIQA.

V březnu letošního roku provedl Market Institut v Linci tisícovku on-line interview, v nichž zjišťoval postoje Rakušanů k pojišťovnám a pojištění. Reprezentativní studie byla zaměřena na uživatele internetu ve věku od 15 let.

Jedna část dotazníku se věnovala emocím spojeným s odvětvím pojištění a pojišťovnami. Na výběr bylo 35 společností, u nichž byl sestaven profil emocionálních požadavků. Agentura měřila, do jaké míry která pojišťovna profil splňuje. Potom došlo na porovnání značek mezi sebou.

Výchozím bodem byly otázky na spontánní a podpořenou znalost různých pojišťoven. Nad tento rámec měli dotázaní uvést, zda pojištění příslušné značky sami využívají a zda mají jasný obraz dané značky. Dále byli respondenti dotazování ohledně svého emocionálního postoje k jednotlivým pojišťovnám, stejně jako spontánní asociace spojené s různými brandy.

Profil požadavků a jejich plnění byl sestaven v těchto dimenzích: důvěra, atraktivita, mýtus a historie, dále pečlivost a standard kvality, dynamika, dobrá argumentace, image a radost.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Průzkum plný otazníků


Výsledky studie

Ke každé otázce bylo možné použít hodnot mezi plus pět („na to kladu důraz úplně nejvíc“) a minus pět („to je pro mě naprosto nedůležité“). Zjišťovaly se součty procentního zastoupení nejlepších známek (plus 3 až plus 5), popř. nejhoršího hodnocení (minus 3 až minus 5).HandshakeCIP

U požadavků kladených na pojistitele se ukazuje, že důvěryhodnost je na prvním místě s celkovou hodnotou tří nejjvyšších známek ve výši 93 %. Za ní se umístilo přání, aby při nabídce služeb a v servisu dostal člověk vysokou kvalitu a nejvyšší standard (péče, 88 %). A 72 % dotázaných očekává relevantní a pádné argumenty, aby se mohli pro pojišťovnu rozhodnout (argumentace, důvody pro).

Naproti tomu méně důležité je pro dotázané, zda mu společnost „připraví“ radost nebo potěšení – oceňuje to jako významné jen 27 % účastníků ankety (potěšení, radost, hodnoty plus 3 až plus 5), zatímco 18 % to považuje za nedůležité (hodnoty minus 3 až minus 5). Na posledním místě skončil mýtus, příběh, nezaměnitelná autentická minulost, která klienta fascinuje: důležité jen pro 21 % a nedůležité pro 23 %.


Mohlo by vás zajímat: Munich Re: Jak redukovat riziko zneužití karty v on-line obchodu


Pozitivní obraz

U emocionálního poměru k pojišťovnám měli oslovení respondenti opět využít stejnou škálu hodnot mezi plus 5 („osobně mám k dané pojišťovně velmi pozitivní vztah“) až po minus 5 („velmi negativní vztah“). Přitom hodnoty do plusu mezi 3 a 5 byly shrnuty jako „pozitivní“.

Jednoznačně na prvním místě byla vyhodnocena UNIQA. 34 % těch, kteří podnik znají, mají k němu pozitivní vztah. Na druhém místě se umístila Generali a Wiener Städtische (VIG), kdy obě shodně „braly“ 26 %.

Nápadné je, že muži hodnotí téměř všechny pojišťovny v Rakousku lépe než ženy. U věkových skupin jsou to lidé nad padesát let, kteří vidí zmíněné pojišťovny nejpříznivěji. Naopak největším skeptikům je nejčastěji mezi 15 a 29 lety.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články