Rakušané zacházejí s hesly příliš bezstarostně


			Rakušané zacházejí s hesly příliš bezstarostně
12.6.2018 Spektrum, Zahraničí

Zacházení Rakušanů s jejich vlastními hesly k spořitelním knížkám, účtům na sociálních sítích, zákaznických portálech a podobně je ve většině případů relativně bezstarostné. Jen každý pátý má vlastní heslo pro každou oblast, zatímco každý druhý používá u téměř každého nebo u mnohého přístupu stále stejnou „tajnou“ kombinaci.

Více než polovina populace v Rakousku (51 %) využívá pro svá hesla často stále stejné výrazy, jména nebo kombinace čísel. Bezmála dvě třetiny Rakušanů s digitální schránkou nebo profilem na sociálních sítích mění své heslo jen každé dva až tři roky, popřípadě dokonce méně často či nikdy. Nejčastější kombinace pro větší individualizaci hesla jsou čísla a malá a velká písmena.

Zajímavá je skutečnost, že asi polovina uživatelů on-line bankingu změní ihned první zadané heslo na své. Tady se ukazuje, že jde-li o vlastní peníze, stávají se Rakušané obezřetnějšími…  A přesto: čtvrtina lidí si prvně nabídnuté heslo nikdy nezmění. Třetina uživatelů smartphonů má stále deaktivovanou službu lokalizace.


Mohlo by vás zajímat: Lidé ročně prokouří luxusní all inclusive dovolenou


Jen o něco více než třetina (35 %) si zapíná funkci přechodně, pouze v případě potřeby. Postoj obyvatelstva k zacházení s klientskými daty ze strany soukromých společností je trochu rozpolcený – ale nikoli negativní: vždy 44 % respondentů si myslí, že s údaji je nakládáno buď více důvěrně, anebo méně důvěrně…

Moderní a digitální doba přináší mnoho uzavřených platforem, klientských portálů a podobných kanálů, u nichž je však také nezbytné chránit si své profily bezpečnými hesly. Výsledek studie hovoří spíše o bezstarostném chování Rakušanů. Jen zhruba každý pátý má různá hesla pro různé komunikační kanály. Ukázalo se také, že mladší a vzdělanější respondenti jsou u svých hesel opatrnější a využívají častěji různá hesla.


Mohlo by vás zajímat: Kolaps pojišťovny Alpha: Tisíce řidičů bez pojištění


Bezpečnost hesel je dána především kombinací různých druhů znaků. Odborníci doporučují střídat velká a malá písmena, zvláštní znaky a čísla – vše najednou v každém hesle. Ale čtvrtina Rakušanů využívá jen čísla a velká a malá písmena. Třetina dokonce kombinuje jen dva znaky, pětina se spokojí s jedním prvkem. A opět platí, že mladší uživatelé kombinují více než starší.

V souvislosti s blížícím se datem zavedení GDPR tuto problematiku zkoumal institut IMAS. Provedl k tomuto účelu anketu na přelomu roku, v níž dotazoval v osobních rozhovorech celkem 1037 respondentů ve věku od 16 let.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články