Jak smýšlejí mladí Rakušané o pojištění?


			Jak smýšlejí mladí Rakušané o pojištění?
10.4.2018 Spektrum, Zahraničí

Podle výsledků studie pojišťovny Helvetia není postoj mladých lidí ve věku 16 až 35 let v Rakousku jednoznačný: šest z deseti považují za „lehkovážné“ nepojistit se, 44 % respondentů má dokonce strach nebýt dostatečně pojištěný. Podezřívavě hledí na druhou stranu velká část dotázaných na „malá písmenka“ v dokumentaci a pojistné smlouvy považuje za příliš komplikované. Dvě třetiny se cítí být pojištěny dostatečně. Finanční zabezpečení na stáří vidí většina dotázaných jako téma, které pro ně bude aktuální teprve v budoucnu.

Bezmála všichni mladí Rakušané jsou v nějaké formě privátně pojištěni (93 %). I to je výsledek studie pojišťovny Helvetia Versicherungen AG, která byla zveřejněna v únoru ve Vídni.

Auta a domácnosti v bezpečí

Nejrozšířenějšími druhy pojištění – podle předepsaného seznamu různých druhů – pojištění domácnosti nebo domku a pojištění auta (57, resp. 56 %).

Méně jsou zastoupena životní a penzijní pojištění (43 % respondentů); nejmenší je podíl těch, kteří mají sjednané pojištění určitých předmětů, jako například mobilního telefonu nebo tabletu (18 %).

Anketu zodpovědělo na sklonku loňského roku celkem 502 osob ve věku 16-35 let formou on-line.


Mohlo by vás zajímat: Daňová reforma v USA a její vliv na evropské pojistitele


Dvě třetiny spokojené

Většina příslušníků mladé generace (64 %) je podle svého vyjádření „dostatečně pojištěna“. Přitom 23 % se s tímto hodnocením „zcela a plně ztotožňuje“, 41 % „spíše souhlasí“. Ovšem zcela jinak vypadají odpovědi v případě, kdy otázky míří na zajištění na stáří. Pouze jedna třetina deklaruje dostatečné finanční zabezpečení do penze.

Nemají dost informací

Ukazuje se, že hodně co dohánět mají Rakušané ve vědomostech o tom, co jim branže pojištění vlastně nabízí: jen 38 % dotázaných se cítí být „dobře informována o možnostech pojištění a nabídce produktů“.

A podobně velký podíl respondentů má zato, že pojistné smlouvy nemají tu pružnost, která by byla nezbytná, aby se pojištění přizpůsobilo měnícím se okolnostem a podmínkám života.

Složité smlouvy, malá písmenka

Skepse panuje i jinde: bezmála dvě třetiny účastníků studie považují pojistné smlouvy za překombinované a komplikované konstrukty. Podobné zastoupení je i těch, kteří míní, že text malými písmenky vede nejčastěji k nižšímu pojistnému plnění, nebo rovnou k jeho odmítnutí.


Mohlo by vás zajímat: Talanx 2017: Uspokojivý zisk a zvýšení dividendy


Ale přece: více než polovina respondentů považuje za lehkovážné nepojistit se, 44 % dokonce hovoří o svém strachu, aby byli pojištěni dostatečně. Nicméně téměř čtvrtina (24 %) dotázaných považuje pojištění za záležitost „konzervativních lidí“.

Zajištění na penzi? Ne teď!

A jaká pojištění budou pro účastníky studie důležitá do budoucna? 72 % říká: zabezpečení na stáří.

S odstupem, ale pořád více než z 50 % následují na druhé a třetí příčce „perspektivních krytí“ podle předem zadaného seznamu soukromé zdravotní a pojištění ošetřovatelské péče.

Více než čtvrtina dotázaných by mohla povzbudit kreativitu vývojářů produktů: 28 % respondentů by měla ráda „all inclusive“ pojištění, aby je chránilo v zásadě proti všemu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články