Produktová novinka! Na rakouském trhu lze krýt reputační rizika


			Produktová novinka! Na rakouském trhu lze krýt reputační rizika
9.8.2018 Pojistný trh

Nová exkluzivní nabídka ze strany společnosti Greco JLT v Rakousku má jednak poskytovat prevenci vzniku reputačního rizika, stejně jako adekvátní reakci na situace, kdy už škoda na image firmy vznikne. Makléřská společnost hlavně zdůrazňuje, že jedním z hlavních účelů pojištění je krýt ztráty obratu. Pojistné částky mohou šplhat až do 25 milionů eur.

„V minulém roce jsme vedli řadu diskusí s manažery a velkými značkovými společnostmi v nejrůznějších branžích. Přitom jsme vnímali, že reputační riziko je pro ně velkým tématem,“ vysvětlil motivaci vývoje takového krytí Christian Oppl z představenstva Greco International AG, odpovědný za obchod.

Dobrá pověst podniku se stává stále více relevantním ekonomickým faktorem. Podle řady výzkumů je 20 až 60 % hodnoty firmy – podle jejího zaměření a významu – spjato s reputací.


Mohlo by vás zajímat: Atradius: Ekonomický vývoj v asijsko-pacifickém regionu


Různé příčiny, různé následky

Ztráta image a související snížení hodnoty značky mohou mít za následek například snížení obratu, pokles kurzu akcií, negativní dopad na důvěryhodnost a bonitu, snížení atraktivity jako zaměstnavatele nebo menší šanci na získání dalších zakázek.

Různorodé jsou i možné příčiny, proč náhle firma utrpí reputační otřes. Těmi mohou být například závadný produkt nebo nedostatečný servis (problémy s kvalitou), nedostatky v pracovním prostředí a podmínkách k práci, případy korupce, narušení ochrany dat nebo ekologické škody.


Mohlo by vás zajímat: Kybernetické bezpečnost: Co přináší certifikace ISO 27001?


Negativní zvěsti se šíří rychleji

Vzhledem k rozmanitosti příčin, v nichž vězí reputační rizika, je příprava na takové situace komplikovaná. Je tomu tak i proto, že v současné době se špatné zprávy šíří lavinovitě a rychle, zejména díky vlivu sociálních médií, případně fenoménu „fake-news“.

Uvést do oběhu negativní informace je nyní snadné, což zvyšuje riziko ztráty dobré pověsti během chvilky. Podle makléřů Greco se více než dvě třetiny krizí rozšíří v současné době během 24 hodin.

„Nedojde-li ihned po vypuknutí takového „skandálu“ k jasné reakci, jež je empatická a situaci přiměřená, a není-li celá situace řízena krizovým managementem, vznikne systematická krize důvěry v danou značku, což samozřejmě zvyšuje provozní ztrátu,“ upozorňuje na zkušenosti z praxe Christian Oppl.


Mohlo by vás zajímat: Jaké emoce vzbuzují pojišťovny u Rakušanů?


Co lze pojistit

Makléřská společnost Greco tak přichází s novým produktem na trh, který má podchytit právě takové nebezpečné situace spojené s reputačním rizikem. Ve spolupráci s Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) byla novinka vyvinuta a nyní ji Greco nabízí exkluzivně v Rakousku.

V oblasti prevence nebezpečných situací může pojistník využívat různých služeb. Na startu lze změřit výchozí hodnotu reputace firmy a během smluvní doby průběžně kontrolovat, zda se neodchyluje nežádoucím směrem. Během speciálních workshopů může být shromážděno a popsáno preventivní know-how.

Na druhé straně poskytne produkt servis i v reakci na už nastalou pojistnou událost, mimo jiné krizové a PR poradenství. Nově lze pojistit i určitý rámec ztráty obratu, je-li podmíněna právě poškozením image a převyšuje-li předem stanovený únosný rámec.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Co červenec dal


Pojistné částky

Základní pojistná částka může dosáhnout až 25 milionů EUR. Kolik taková ochrana stojí, záleží na rizikových poměrech toho kterého subjektu. A ty se mohou velmi lišit. Nicméně samo Greco hovoří o tom, že pojistné se pohybuje od 10 000 EUR směrem vzhůru. Nabídka míří na všechny branže, žádná není výslovně vyjmuta.  Zástupci Greco očekávají, že letos sjednají prvních několik smluv. Spíše jim jde o to, upevnit na trhu vědomí, že něco takového lze, a navázat kvalifikovaný dialog o možných rizicích tohoto druhu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS