Hannover Re i Talanx s vysokým růstem pojistného v 1Q 2019


			Hannover Re i Talanx s vysokým růstem pojistného v 1Q 2019

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2019. V tomto článku je níže na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Hannover Re a skupiny Talanx.

Hannover Re

 • zisk v 1. čtvrtletí 2019 činil 293,7 mil. EUR a byl o cca 20 mil. EUR vyšší než v 1. čtvrtletí 2018 (273,4 mil. EUR),
 • hrubé předepsané pojistné vzrostlo ve sledovaném období o 16,1 % na 6,4 mld. EUR (po očištění o měnové vlivy),
 • kapitál (dle IFRS) se v 1. čtvrtletí 2019 zvýšil o více než 1 mld. EUR,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl vykázán ve sledovaném období ve výši 12,6 % a dostal se tak spolehlivě nad minimální cílovou úroveň,
 • v životním a soukromém zdravotním zajištění se výsledky v 1. čtvrtletí 2019 zlepšily v souladu s očekáváním,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) byly vykázán ve výši 3 % a byl vyšší než se předpokládalo,
 • byl potvrzen ziskový cíl pro rok 2019.

Mohlo by vás zajímat: Soustavné zlepšování solventnosti v Německu


Výše uvedené výsledky naznačují, že zajišťovně Hannover Re se v 1. čtvrtletí 2019 dařilo jak v oblasti zajištění, tak v oblasti investování. Výkonný ředitel Ulrich Wallin při jejich hodnocení vyzvedl zejména tu skutečnost, že byla využita většina příležitostí na zajistných trzích, pokud jde o neživotní zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění). Vyjádřil spokojenost s výsledky v životním a soukromém zdravotním zajištění a zdůraznil, že z toho rezultující ziskovost se stává po jistém tlaku vyplývajícím z obnovy smluv v roce 2018 naprosto zřejmou. Wallin hodnotil uspokojivě i stabilní výnosy z investic a uvedl, že skupina je schopna naplnit v roce 2019 ziskový cíl ve výši 1,1 mld. EUR.

Talanx

 • hrubé předepsané pojistné vzrostlo v 1. čtvrtletí 2019 o 11 % na 11,7 mld. EUR. K růstu pojistného došlo ve všech oblastech podnikání,
 • kombinovaná kvóta[1] se zlepšila z 97 % v 1. čtvrtletí 2018 na 96,8 % v 1. čtvrtletí 2019,
 • zisk - EBIT (zisk před zaplacením úroků a před zdaněním) se zvýšil v 1. čtvrtletí 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 o 4 % na 616 mil. EUR,
 • čistý zisk skupiny dosáhl výše 235 mil. EUR a byl o 8 % vyšší než v 1. čtvrtletí 2018,
 • ziskový cíl skupiny se nezměnil; zůstává pro rok 2019 na úrovni cca 900 mil. EUR.

Mohlo by vás zajímat: Tomáš Síkora: CreaSoft zdigitalizoval proces záznamu z jednání


K výsledkům docíleným v 1. čtvrtletí 2019 Torsten Leue, předseda výkonného představenstva Talanx AG, uvedl, že ukazují na dobrý start do roku 2019. Zmínil také, že se objevují pozitivní výsledky nové strategie, což lze dokumentovat na silném provozním výkonu v retailové činnosti v Německu i v zahraničí a v celém zajištění.

Činnost v oblasti průmyslu směřuje k naplnění programu ziskovosti a společný podnik (joint ventures) HDI Global Specialty dojednaný mezi Hannover Re a společností HDI Global by měl umožnit získat v dlouhodobém horizontu dodatečný podnikatelský potenciál. Leue potvrdil ambiciózní cíle pro rok 2019 a poukázal na tu skutečnost, že zisk za 1. čtvrtletí 2019 přesáhl čtvrtinu ziskového cíle pro celý rok 2019.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Hannover Re; Talanx

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články